actief50plusbeurs.nl

Www.rik.ee/e-ariregister

Äriregistri teabesüsteem www.rik.ee/e-ariregister Sisenemine . Parooliga sisenemine lepingulisele kliendile Kasutajanimi: Parool:
Detailne Otsing - kinnistusraamat.rik.ee Ettevõtteregister ning Mittetulundusühingute ja nende liitude register sisaldavad andmeid ettevõtete ja ühingute kohta, keda ei registreeritud ümber kohtu juures peetavasse registrisse ja kelle likvideerimis- või pankrotimenetlus ei ole veel lõppenud [vt Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2000. a määrust nr 323].
Äriregistri teabesüsteem e-äriregistris on võimalik vaadata erakondade ja nende liikmete andmeid (kontaktinfo, liikmete nimekirjad, erakonda astumise kuupäev jms). Liikmed ning erakonna juhatuse liikmed saavad erakonnaga seotud avaldusi esitada Ettevõtjaportaalist.
Ettevõtteregister - rik.ee ariregister.rik.ee Äriregistri teabesüsteem e-äriregistri teabesüsteemis saate teha päringuid juriidiliste isikute, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kehtivate ning ajalooliste andmete kohta.
Erakonnad - ariregister.rik.ee e-äriregistris kajastuvad nõukogu liikmed; e-äriregistris kajastuvad juhatuse liikmed. Teavitusteenuse aktiveerimine Teavituste saamiseks tuleb riigiportaalis aktiveerida enda ametlik e-posti aadress isikukood@eesti.ee. Peale e-posti seadistamist saadetakse teated ettevõttega seotud kandemuudatustest automaatselt.
Ettevõtjaportaal - rik.ee piiramatu ligipääsu e-äriregistri teabesüsteemile lepinguline klient saab teha päringuid läbi laiendatud otsingu: üldandmete, asukoha, tegevusala ning eesmärgi või isiku järgi. e-äriregistri lepingulised kliendid saavad ligipääsu ka e-kinnistusraamatule. Loe täpsemalt e-kinnistusraamatust
ariregister.rik.ee - Äriregistri teabesüsteem Päringu tingimuses väljendab * või % märk määramatut arvu mistahes sümboleid ja _ ühte mistahes sümbolit. Otsimisel ei eristata suuri ja väikesi tähti.
Erakonnad - ariregister.rik.ee Sisenemine . Parooliga sisenemine lepingulisele kliendile Kasutajanimi: Parool:
Sisenemine - ariregister.rik.ee Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator (EMTAK) on rahvusvaheliselt ühtlustatud klassifikaatori NACE Eesti rahvuslik versioon. EMTAK on oma ülesehituselt hierarhiline, jagunedes viieks tasemeks.
Äriregistri teabesüsteem Central Commercial Register is an online service based on the central database of Estonian registration department of the court. The central database includes digital data from the commercial register, the commercial pledge register, the register of state agencies and local government institutions, the register of non-profit associations and foundations.
Ettevõtteregister - rik.ee www.rik.ee/e-ariregister Central Commercial Register is an online service based on the central database of Estonian registration department of the court. The central database includes digital data from the commercial register, the commercial pledge register, the register of state agencies and local government institutions, the register of non-profit associations and foundations.
Sisenemine - ariregister.rik.ee www.rik.ee/e-ariregister E-äriregister koondab andmed kõigi Eestis registreeritud juriidiliste isikute kohta. Infosüsteemis saab lisaks äri- ja mittetulundusühingutele ning sihtasutustele vaadata ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning põhiseaduslike institutsioonide andmeid.
e-äriregister | RIK e-äriregistris on võimalik vaadata erakondade ja nende liikmete andmeid (kontaktinfo, liikmete nimekirjad, erakonda astumise kuupäev jms). Liikmed ning erakonna juhatuse liikmed saavad erakonnaga seotud avaldusi esitada Ettevõtjaportaalist.