actief50plusbeurs.nl

Viivis võlaõigusseadus

Võlaõigusseadus - juura.ee

Rakendus www.viivisekalkulaator.ee võimaldab arvutada seadusjärgset (võlaõigusseaduse § 113 lg-s 1 ettenähtud) viivitusintressi väga lihtsalt ja kiiresti. Viivisekalkulaatori kasutaja ei pea ise teadma ega kalkulaatorisse sisestama seadusjärgseid viivisemäära(sid). Viivisekalkulaatoriga saab viivisesumma välja arvutada aga ka kokkulepitud viivisemäära korral.

Võlasuhete intressimäär | Eesti Pank

viivis võlaõigusseadus
Magistritöö eesmärgiks on otsida vastust küsimusele, milline intress, viivis ja krediidi kulukuse määr on mõistlik. Nimetatud eesmärgist tulenevalt on käesoleva magistritöö põhiprobleemideks: 29 RKTKo 3-2-1-80-02 p 12 (Viide 10). 30 RKTKo 3-2-1-108-02 p 10. 31 M. Kuurberg (Viide 5), lk 202. 32P. Varul. Tahteavaldus ja selle tegemine

Viivis - RMP.ee

Intress on kokkulepitud tasu raha kasutamise eest, viivis aga hüvitis raha tähtaegselt tagastamata jätmisest tuleneva eeldusliku kahju eest. Riigikohus on intressi ja viivise vahekorda selgitanud nt lahendites 3-2-1-137-06ja 3-2-1-141-12 nii: „…Leppides kokku intressi laenu kasutamise eest, on pooled leppinud kokku lepingujärgse tasu laenu kasutamise eest kokkulepitud aja jooksul.

Võlaõigusseadus – Riigi Teataja

1. osa ÜLDOSA 1. peatükk ÜLDSÄTTED § 1. Seaduse kohaldamine (1) Käesoleva seaduse üldosas sätestatut kohaldatakse kõikidele käesolevas seaduses või muudes seadustes nimetatud lepingutele, muu hulgas töölepingule, ja muudele mitmepoolsetele tehingutele, samuti lepingutele, mida ei ole küll seaduses nimetatud, kuid mis ei ole seaduse sisu ja mõttega vastuolus, samuti võlasuhetele

Viivisekalkulaator

Viivis on üks õiguskaitsevahenditest. Kui Teil tekkis lisaküsimusi, siis palume julgesti võtta meiega ühendust telefonil 68 26 302 või e-maili teel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse

viivis võlaõigusseadus
Viivis (1) Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral võib võlausaldaja nõuda võlgnikult viivitusintressi (viivis), arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. Kui lepinguga on ette nähtud kõrgem intressimäär, kui käesoleva seaduse §-s 94, loetakse viivise määraks lepinguga ettenähtud

Mida teha kui tööandja ei maksa töötasu õigeaegselt

viivis võlaõigusseadus
Viivis on VÕS7 § 113 lõike 1 tähenduses viivitusintress, V. Käerdi, M. Võlaõigusseadus I: kommenteeritud väljaanne. Kirjastus „Juura“. Tallinn 2006, lk 378 19 TsK § 193 . 7 küll leppetrahvi vähendamise võimaluse, kuid jättes viivisnõude võimaliku vähendamise täielikult

Seadusjärgne viivisemäär alates 1. jaanuarist 2015

viivis võlaõigusseadus
Viivis on VÕS7 § 113 lõike 1 tähenduses viivitusintress, V. Käerdi, M. Võlaõigusseadus I: kommenteeritud väljaanne. Kirjastus „Juura“. Tallinn 2006, lk 378 19 TsK § 193 . 7 küll leppetrahvi vähendamise võimaluse, kuid jättes viivisnõude võimaliku vähendamise täielikult

Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse

viivis võlaõigusseadus
1.11. Asja lepingutingimustele mittevastavuse korral võib Ostja nõuda lepingu täitmisena asja parandamist (võlaõigusseadus § 108 ja 222), oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda (võlaõigusseadus § 110), nõuda kahju hüvitamist (võlaõigusseadus § 115 ja 225) või alandada ostuhinda (võlaõigusseadus § 112 ja 224).

Lisa otsusele

viivis võlaõigusseadus
Võlaõigusseadus § 113. Viivis (1) Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral võib võlausaldaja nõuda võlgnikult viivitusintressi (viivis), arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. Viivise määraks loetakse käesoleva seaduse §-s 94 sätestatud intressimäär, millele lisandub kaheksa protsenti aastas.