actief50plusbeurs.nl

Töötukassa tasu

Töölepingu ülesütlemine tööandja algatusel - Tööelu.ee

Lisaks saavad töö kõrvalt õppijad nii kutse- kui ka kõrgkoolis õppimiseks võtta õppepuhkust 30 päeva kalendriaastas, millest 20 päevaks säilitatakse keskmine töötasu. Õpingute lõpetamiseks saab kasutada täiendavat 15-päevast puhkust, mille eest makstakse töötajale töötasu alammäära suurust tasu. Töötukassa toetab sel

TÖÖPRAKTIKA: kuidas firmad töötukassa abiga masu üle

Töötukassa maksab nimetatud hüvitist töötajatele, kelle töösuhe on tööandja juures kestnud vähemalt viis aastat. Hüvitise suurus sõltub töösuhte kestusest. Hüvitist töötukassast peab taotlema tööandja, kelle kohustuseks on esitada töötukassale vormikohane avalduse viie kalendripäeva jooksul töösuhte lõppemisest arvates.

TÖÖLEPINGU SEADUS Selgitused töölepingu seaduse juurde

Inimene on võetud firmasse Eesti Töötukassa kaudu juhendamispraktikale. Inimene selle eest palka ei saa, vaid omandab oskuse 4 kuu jooksul tasuta. Aga juhendamise eest makstakse firmale juhendamistasu. Kuidas ma selle tasu raamatupidamises kajastan?

Logi sisse | Töötukassa

Eesti Töötukassa nõukogu liikme kohustuste täitmise eest makstava tasu suurus ja tasu maksmise kord. Vastu võetud 04.12.2001 nr 382 RT I 2001, 95, 597 …

Töötamise registri küsimused ja vastused | Maksu- ja Tolliamet

Töötukassa teeb kulude hüvitamise ja/või mentorluse tasu maksmise kohta või hüvitamata jätmise ja/või mentorluse tasu määramata jätmise kohta otsuse. Töötukassal on õigus küsida menetluse käigus lisadokumente ja täiendavat infot.

Töötuskindlustuse seadus – Riigi Teataja

Ja töötukassa maksab firmale selle eest veel pealegi – praktikandi juhendamise tasu. Võlgades firma praktikanti ei saa Töötukassa teatel ei tohi eraõigusliku juriidilise isikuna või füüsilise isikuna tööpraktika võimaldajal selle läbiviimiseks olla maksuvõlga (s.h. ajatatud maksuvõlga ega intressivõlga), karistusandmeid

Juhatuse liikme töötuskindlustushüvitise tingimused

Esileht › Foorum › Töö, puhkus, tasuTöötukassa palgatoetus. Laupäev, 31. august 2019. FOORUM › Töö, puhkus, tasu. Töötukassa palgatoetus Seega siis võtan tööle brutopalk 1000 ja töötukassa toetuse suurus on siis 430 Või brutopalk näites 860 ja toetus 430 Või brutopalk 430 ja toetus siis 215.

Sotsiaalmaksusoodustus vähenenud töövõimega isiku

Kui töötukassa maksab sellise töötaja eest sotsiaalmaksu, siis tööandja maksab sotsiaalmaksu tasu osalt, mis ületab töötukassa poolt makstud sotsiaalmaksu arvutamise aluseks olevat summat (SMS § …

Ametikohtade loend - Palgad.ee

töötukassa tasu FOORUM › Töö, puhkus, tasu tähtajaline leping ja töötukassa Teemal on 6 vastust, 1 kasutaja, muutis Ljubov 8 aastat, 11 kuud tagasi.

Töötukassa ja ühekordne tasu? - Perekooli Foorum

FOORUM › Töö, puhkus, tasu töötukassa hüvitis Teemal on 3 vastust, 1 kasutaja, muutis vaatleja 6 aastat, 2 kuud tagasi.

tähtajaline leping ja töötukassa - RMP.ee

töötukassa tasu Juhatuse liikme töötuskindlustushüvitise tingimused Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE), mis muudab juhatuse liikme töötuskindlustushüvitiste saamise võimalusi.Eesti Töötukassa. füüsilisest isikust ettevõtja, FIE. juhatuse liikme tasu. riigikogu. seadused. töötuskindlustus.