actief50plusbeurs.nl

Töötukassa kaudu koolitusele

Koolitusele töötukassa kaudu - Perekooli Foorum
Lahenda test ja saa teada, kas saad töötukassa kaudu koolitusele minna. Töötukassa. 4. oktoober 2019 kell 14:00. Jaga Facebookis Saada e-kirjaga. Selle aasta üheksa esimese kuu jooksul on töötukassa kaudu koolitustele läinud üle 3200 töötava inimese. Huvi töötukassa võimaluste vastu on märgatavalt kasvanud ja juba täna on kindel
Images of Töötukassa Kaudu Koolitusele
E-töötukassa. E-töötukassas saate esitada avaldusi, võtta end töötuna arvele, koostada endale CV ja sellega tööle kandideerida, taotleda toetusi, broneerida aegu jne. Ettevõtjail on võimalus otsida töötajaid, saata töötukassale avaldusi ning teatisi jpm. Sisene e-töötukassasse
Staažikas arvutikoolitaja: Kui on tahtmine, siis saab ka
Koolituskeskus Luwi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolitustele saab registreeruda ka Eesti Töötukassa portaali kaudu. Kui registreerute koolitusele e-töötukassa väliselt, andke koolituse korraldajale kindlasti järgnev teave: teie koolituse eest tasub töötukassa; töötukassa
Lahenda test ja saa teada, kas saad töötukassa kaudu
Lahenda test ja saa teada, kas saad töötukassa kaudu koolitusele minna. Töötukassa • 4. oktoober 2019 kell 14:00. Töötukassa. Töötukassa toel Austraaliasse eksportima: edulood näitavad toetuse mõju. Töötukassa • 30. september 2019 kell 10:46. Töötukassa.
Töötukassa jutte (huvilistele)
Selle aasta üheksa esimese kuu jooksul on töötukassa kaudu koolitustele läinud üle 3200 töötava inimese. Klõpsa pildil, lahenda test ja saa teada, kas
Töötukassa
Kui selgub, et teil ei olnud õigust tööturukoolitusel osaleda (nt ei olnud teil koolitusele suunamise hetkel õigust töötuna arvel olla vms), nõuab töötukassa teilt tagasi koolitusel osalemisega seotud kulu (koolituse maksumus ning selle osutamisega seotud toetused: stipendium ning sõidu- ja majutustoetus).
Koolituskaardi koolituste otsing | Koolituste otsing
E-õpe on aja ja koha suhtes paindlik koolitus, mis viiakse läbi veebipõhises õpikeskkonnas. Õpikeskkonna kaudu jagab koolitaja õppe- ja juhendmaterjale. Töötukassa võimaldab sellist e-õpet, kus saate koolitajaga suhelda, kodutöösid esitada ning koolitaja tagasisidet nendele. Koolitusvajadust hindate ja analüüsite koos konsultandiga.
Töötukassa | Rahageenius töötukassa kaudu koolitusele
Interaktiivne koolitus, kus taustteadmised omandatakse praktiliste tegevuste, osalejate ja koolitaja kogemuse kaudu. Loe lähemalt. Praktiline koolitus: Liikumisõpetus koolieelses eas. 25.11.19 - 25.11.19. Tartu. Koolitusele ootame keskharidusega inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata tööle psüühilise erivajadusega inimestega.
Geelküünte koolitus
Eesti Töötukassa kaudu pakutavate koolituste mõju registreeritud töötute edasisele käekäigule tööturul on uuritud ka varasemalt, kuid mõju hindamine on jätkuvalt aktuaalne, et tuvastada võimalikud muutused koolituste efektiivsuses.