actief50plusbeurs.nl

Ttu täiendav vastuvõtt

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL - lr.ttu.ee ttu täiendav vastuvõtt

Viiendal detsembril toimus kahes õppeaines ühine praktikum Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses. Endise nime all tuntud kui Tallinna Prügila, asub Tallinna külje all, Jõelähtme vallas Rebala külas Looväljal, endise fosforiidi karjäär i aladel. Tudengid õppisid, kuidas kaevandatud ala ette valmistada jäätmete ladustamiseks niiviisi, et ladustatav prügi ei kujutaks endast
Täiendav vastuvõtt | Tallinna Ülikool
Esita avaldus 9. - 12. augustini infosüsteemis SAIS! Kui Sa veel ei ole jõudnud sel aastal ülikooli astumiseks avaldust esitada, siis nüüd on uus võimalus! Täiendav vastuvõtt toimub ühele bakalaureusetaseme ja kolmeteistkümnele magistriõppe erialale. Vastuvõtueksamid toimuvad 14. augustil (v.a sotsioloogia, mille eksam toimub 13. augustil).
Rakendusgeoloogia
Lõpetamised alates 1923 (3/5-õpe 0 50 100 150 200 250 1923 1926 1929 1932 1934 1936 1941 1944 1947 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Täiendav vastuvõtt Tallinna Ülikooli (17.-18.08)
Magistriõppe vastuvõtt on lävendipõhine ja iga eriala puhul on seatud kindel punktisumma, mis tagab õppekoha. Seega, kui katse on sooritatud, on kohe teada, kas saab 2020. aasta sügisel õppima asuda.
Access vastuvott.ttu.ee. Sisseastuja < Tallinna
Täiendav vastuvõtt Täiendav vastuvõtt vabadele õppekohtadele toimub 28.01 – 1.02 2019. Dokumendid tuua tööpäevadel 8.30 – 15.30 aadressil Tiigivahe tee 2 …
Vastuvõtt < Magistriõpe - ttu.ee
11. augustil algab Tallinna tehnikaülikoolis (TTÜ) täiendav vastuvõtt erialadele, kus pärast põhivastuvõttu on veel vabu õppekohti. Täiendav vastuvõtt toimub tehnika-, loodus- ja sotsiaalteaduste erialadele nii bakalaureuse-, inseneri-, rakenduskõrgharidus- kui magistriõppes.
Vastuvõtt < Abituriendile < Sisseastuja < Tallinna
We analyzed Vastuvott.ttu.ee page load time and found that the first response time was 684 ms and then it took 4.3 sec to load all DOM resources and completely render a web page. This is a poor result, as 65% of websites can load faster.
Tallinna Tehnikaülikooli ajaleht - deepthought.ttu.ee
4.4 Saabuvate kõnede vastuvõtt kuskil mujal 4.4.1 Teil on tarvis minna kuskile mujale ja olla seal. Sel juhul on võimalik kõik Teie telefonile saabuvad kõned automaatselt suunata seal olevale telefonile. Vajutades klahvi "Access1" kuulete tooni. Seejärel vajutage klahvi "Diversion" e.
Ühinemine TTÜ-ga (KKK) | TTÜ IT Kolledž
TTÜ Kuressaare kolledž ootab väikelaevaehituse huvilisi õppima, täiendav vastuvõtt! 03.07.2014 TTÜ Kuressaare kolledž võtab täiendavalt avaldusi meretehnika ja väikelaevaehituse erialale õppima asumiseks 11.-13. augustil .
Vaata, millistele TTÜ erialadele saab veel õppima
4.4 Saabuvate kõnede vastuvõtt kuskil mujal 4.4.1 Teil on tarvis minna kuskile mujale ja olla seal. Sel juhul on võimalik kõik Teie telefonile saabuvad kõned automaatselt suunata seal olevale telefonile. Vajutades klahvi "Access1" kuulete tooni. Seejärel vajutage klahvi "Diversion" e.
Täiendav vastuvõtt 2019 | Tallinna Ülikool
Täiendav stipendiumikonkurss REV doktorantidele Kuni 16.03.2012 on avatud taotluste vastuvõtt REV doktorantide 2011/12 õppeaasta kevadsemestri täiendavale stipendiumite konkursile. Stipendium ( 383,47 eurot kuus ) määratakse kuni kolmele nominaalajas õppivale REV doktorandile.
TTÜ kutsub tutvuma logistika magistriõppe võimalustega
Täiendav vastuvõtt geotehnoloogia erialale 11.-13.08.2014 Tööpakkumisi oluliselt rohkem kui töösoovijaid, huvitav eriala, amet mis hoiab tsivilisatsiooni käigus - see on geotehnoloogia. Geotehnoloogiat õppides kindlustad enda tuleviku - Noorte hääl