actief50plusbeurs.nl

Ttü spordi aruanne

TalTech Spordihoone < Spordihoone < Spordiveeb < Sport ttü spordi aruanne (Üli)õpilastele, TTÜ töötajatele, õpilased (alates 14a) Kuupääse 42 € 10 x treening (kehtiv 2 kuud) 40 € 1x pääse 7 € L-P 5€ Kuupääse 32 € 10 x treening (kehtiv 2 kuud) 30 € 1x pääse 5 € L-P 4€ 8-13a treening 2€ (on lubatud jõusaali AINULT koos juhendajaga)

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti tutvustus > Tallinn majandusaasta aruanne Maksuvõlgade kirjel on kajastatud võlgnevus novembris ja detsembris arvestatud ning detsembris ja jaanuaris deklareeritud maksudest, mille maksetähtajad olid jaanuaris ja veebruaris 2010.a., mil need ka tasuti.

Sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne On valminud uus TTÜ õppeinfosüsteem(ÕIS2), mida saavad kasutada Tallinna Tehnikaülikooli õppurid ja õppejõud vaata ja see asub aadressil https://ois2.ttu.ee

TTÜ nõustamisalaste teenuste rahulolu-uuring Tallinna Ülikool (lühend TLÜ) on targa eluviisi eestvedaja. Meie siht on kujundada teadmistepõhist elukorraldust, kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud arendamist.

| Tallinna Ülikool ttü spordi aruanne Eesti Saalihoki Liit 2018. a. majandusaasta aruanne Sisukord Tegevusaruanne 3 Raamatupidamise aastaaruanne 6 Bilanss 6 Tulemiaruanne 7 Rahavoogude aruanne 8 Netovara muutuste aruanne 9 Raamatupidamise aastaaruande lisad 10 Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 10 Lisa 2 Raha 10 Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed 11 Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 11

sport | ERR Tallinna Spordi- ja Noorsooameti teenused. Tallinna Spordi- ja Noorsooamet lähtub oma töös põhimäärusest , millest tulenevad põhiülesanded on järgmised: linna sporditegevuse ja noorsootöö kavandamine ja korraldamine;

| Tallinna Ülikool Uuringu aruanne Koostaja: Kaili Mänd olme, tervise ja spordi kohta, psühholoogiline nõustamine ja erivajadustega tudengite nõustamine. Vastavalt nimetatud teemadele on uuring jaotatud viieks osaks. Vastajatel oli võimalus vastata vaid nendele TTÜ nõustamisalaste teenuste rahulolu-uuring 2013.

MAJANDUSAASTA ARUANNE ttü spordi aruanne TTÜ Mäeinstituut 2. Mäenduse ja geoloogia teadusklubi välitöö aruanne 2 Sissejuhatus Antud välitöö praktika toimus 23. novembril AS Silikaadi Männiku karjääri osas. Ilm oli pilves ja vihmane ning temperatuur oli +5°. Asukoht:

MAJANDUSAASTA ARUANNE Tallinna Spordiselts Kalev 2011. a. majandusaasta aruanne Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes) 2011 2010 sporditöö kulud 61 727 142 892 spordi varustus 22 674 22 160 mitmesugused tegevuskulud 0 924 Spordistipendiumid 112 367 131 317 Baaside üür 119 869 116 074 Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud

MAJANDUSAASTA ARUANNE TalTech e-Sport

Home (Front Page) Eesti Saalihoki Liit 2012. a. majandusaasta aruanne Sisukord Tegevusaruanne 3 Raamatupidamise aastaaruanne 5 Bilanss 5 Tulemiaruanne 6 Rahavoogude aruanne 7 Netovara muutuste aruanne 8 Raamatupidamise aastaaruande lisad 9 Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 9 Lisa 2 Raha 9 Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed 10 Lisa 4 Nõuded ostjate vastu 10