actief50plusbeurs.nl

Ttü materjalitehnoloogia

Erialad < Abituriendile < Sisseastuja < Tallinna

Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna üliõpilasnõukogu ehk lühidalt KÜN on säravsilmsetest ja aktiivsetest tudengitest koosnev organisatsioon, mis edendab just keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna tudengielu.

TTÜ fotopank

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Avalehekülg < Tallinna Tehnikaülikool - Sinu elustiil!

Laulab TTÜ Akadeemiline Naiskoor. Kõneleb matemaatika-loodusteaduskonna dekaan professor Tõnis Kanger. Laulab TTÜ Akadeemiline Naiskoor. Cum laude diplomi saab, ning auraamatusse annab allkirja Jaanika Aavik. Keemia- ja materjalitehnoloogia ning …

Arvutitehnika instituut < Infotehnoloogia teaduskond

Keemia- ja materjalitehnoloogia ning matemaatika-loodusteaduskonna magistrite lõpuaktus. Näituse „Metamorfoosid – PutukadPutukadPutukad!“ avamine. Majandusteaduskonna magistritaseme lõpuaktus. TTÜ rektori vastuvõtt partnerkoolide parimatele abiturientidele. Chalmersi Tehnikaülikooli Alfred Otsa Stipendiumifondi pidulik vastuvõtt.

Keemiainstituut, TTÜ

TTÜ keemiainstituut (1992–2016) oli Tallinna Tehnikaülikooli matemaatika-loodusteaduskonna struktuuriüksus, mis tegeles õppe-, teadus- ja arendustööga keemia ning sellega seotud valdkondades, põhiliselt . anorgaanilise, analüütilise, orgaanilise, bioorgaanilise ja arvutuskeemia, samuti biotehnoloogia ning molekulaartehnoloogia alal.. TTÜ struktuuri ümberkorraldused alates 2017

Arvutitehnika instituut < Infotehnoloogia teaduskond ttü materjalitehnoloogia

Abituriente kutsume astuma TTÜ rakenduskeemia ja biotehnoloogia erialale, mis annab ettevalmistuse töötamiseks kaasaegsetes keemialaborites, biotehnoloogia ettevõtetes ja keemiatööstuses. Samal erialal on olemas ka magistriõpe; doktoriõpe toimub keemia ja geenitehnoloogia õppekava raames.

BAKALAUREUSETÖÖDE VORMISTAMISE KORD JA

Kaitsmisele lubamise ja töö kaitsmise kord on sätestatud TTÜ nõukogu 17.06.2003 määrusega nr 9 (muudetud nõukogu 16.03.2004 määrusega nr 3, 25.05.2004 määrusega nr 4, 17.05.2005 määrusega nr 5 ja 24.01.2006 määrusega nr 2) „TTÜ lõpetamise ja

TTÜ Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna

Kaitsmisele lubamise ja töö kaitsmise kord on sätestatud TTÜ nõukogu 18.11.2008 määrusega nr 5 „Tallinna Tehnikaülikooli lõpetamise eeskiri“, mille terviktekst on kättesaadav TTÜ koduleheküljel dokumendiregistris õppetegevuse all. Väljavõtteid määrusest, mis puudutavad bakalaureuseõpet, on esitatud käesoleva juhendi lisas

TTÜ: noori köidab toidutehnika ja tootearendus

Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond. Keemiatehnika instituut Materjaliteaduse instituut Polümeermaterjalide instituut Toiduainete instituut TTÜ arengufond. TTÜ kultuurikeskus. TTÜ spordiveeb. TTÜ tudengimaja. TTÜ vilistlaskogu. TTÜ üliõpilasesindus. TTÜ üliõpilasküla. Tudengiorganisatsioonid. Muuseum.

TTÜ lõpuaktus keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond 21 ttü materjalitehnoloogia

Molekulaartehnoloogia õppetool Õppetooli telefon: 620-2814 Vastuvõtt tööajal ruumis VIII-215. Õppetooli juhataja: professor Mati Karelson Akadeemia tee 15, 12618 Tallinn;

TalTechi Polümeeride ja tekstiilitehnoloogia labor

Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna üliõpilasnõukogu ehk lühidalt KÜN on säravsilmsetest ja aktiivsetest tudengitest koosnev organisatsioon, mis edendab just keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna tudengielu.

TTÜ fotopank

TTÜ Infotehnoloogia teaduskond valmistab ette bakalaureuse-, magistri- ja doktorikraadiga info- ja kommunikatsioonitehnoloogia spetsialiste ühes kõige kiiremini arenevas …