actief50plusbeurs.nl

Ttü lõputöö esitamise tähtaeg

FORMULA STUDENT KLASSI VORMELAUTO FEST 14 VELGEDE semestri õpingukava esitamise tähtaeg 13.sept. 2011 kell 17.00. Dekanaadi soovitus: 10. septembriks! Lõputöö juhendamistasu 1 EAP kohta on 50% kehtestatud tasumäärast. Teie hinnangud on olulised TTÜ-s õpetamise kvaliteedi tõstmiseks. 10/09/2011. Tagasiside. 10/09/2011.
INFOTEHNOLOOGIA ttü lõputöö esitamise tähtaeg TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi
Õpingukorraldus Programmijuht Meelis Antoi vastuvõtuaeg: esmaspäeviti kell 9.00-11.00 TalTech IT Kolledžis (Raja 4c, Tallinn) viiendal korrusel ruumis 512. Õppejõudude kontaktinformatsiooni leiad siit või töötaja otsingut kasutades. 2019/20. õa sügissemestri õpingukava esitamise tähtaeg ÕIS-is: 9. september! Erialastipendiumi ja tulemusstipendiumi taotlust saab esitada ÕISis septembrikuu jooksul!
Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut ELEKTRIAUTO Lõputöö eesmärgid keskendusid Eesti riigimaanteedel liiklejatele (Tartu mnt ja Piibe mnt trasside näitel ehk Tartu ja Tallinna vahel), st määrata nende hulgas kiirust ületavate juhtide profiil, analüüsida juhtide kiiruse valikut erinevate
Lõputöö ja lõpetamine < Tudengile < Infotehnoloogia TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu. stipendiumi taotluse aluseks oleva projekti kirjeldus (link lõputöö kavandile või projekti lühikirjeldus). Taotluste esitamise tähtaeg on 13. märts 2017. a. kell 12.00. Lisainfo: Merle Varendi
Arvutitehnika instituut < Infotehnoloogia teaduskond ttü lõputöö esitamise tähtaeg Töö esitamise tähtaeg: 29. mai 2002 Lõputöö ülesanne. Teema: Suure kasutusintensiivsusega pöördusvõrgu koormuse analüüs (IRT 20 LT) Lähteandmed: GSM võrk vastab ETSI standarditele, kasutatakse kahte sagedusala (GSM 900, GSM 1800), suure koormusega teenindusala paremaks katmiseks lisatakse täiendavalt ajutisi tugijaamu.
Lõputööde ülesanded Meie üliõpilased teevad seda elektroonselt, interneti vahendusel TTÜ õppeinfosüsteemis (ÕIS, OIS). Õpingukava (ehk deklaratsiooni) esitamise viimane hetk on akadeemilises kalendris täpselt paika pandud. Sel sügissemestril on see infotehnoloogia teaduskonna üliõpilastele 12.septembril kell 17.00, kevadsemestril 13.veebruaril kell 17.00.
KUIDAS KIRJUTADA JA KAITSTA EDUKALT LÕPUTÖÖD ttü lõputöö esitamise tähtaeg Kuidas kirjutada ja kaitsta edukalt lõputööd. Jaak Tepandi. Vers 27.03.2019 7 2. TÖÖ EESMÄRGID, LAAD, TEEMA, PEALKIRI, TULEMUSED Eesmärkide, teema ja pealkirja valik ja kooskõlastamine toimub juhendaja konsultatsiooni- aegadel.
Diplomitöö ttü lõputöö esitamise tähtaeg kevadsemestri õpingukava esitamise tähtaeg. 5. veebruar üliõpilase õppeainele registreerumise deklaratsiooni tühistamise lõpptähtaeg õppejõu poolt. 7. veebruar. lõpptähtaeg lõputöö planeeritava teema ja juhendaja registreerimiseks vastavalt õppekaval määratletule kui lõputöö kaitsmine on planeeritud kevadsemestrisse 2019/20;
INFOTEHNOLOOGIA - pld.ttu.ee ttü lõputöö esitamise tähtaeg tähtaeg 1 Lõputöö kava koostamine 01.03.2014 2. Katsete tegemine 01.04.2014 3. Põhiosa kirjutamine 12.05.2014 4. Vormistuse viimistlemine ja köitmine 19.05.2014 5. Lahendatavad insenertehnilised ja majanduslikud probleemid: Lõputöö käigus projekteeritakse CAD tarkvara abil vormelauto FEST 14 esiemesed ja tagumised veljed.