actief50plusbeurs.nl

Ttü loodusteaduskonna dekanaat

TalTech – Sinu teejuht tippu! ttü loodusteaduskonna dekanaat
TTÜ nõustamisalaste teenuste rahulolu-uuring 2013. Statsionaarses õppes õpib 85% vastanutest. Keemia- ja materjalitehnoloogia, matemaatika-loodusteaduskonna, mehaanika-teaduskonna ja TTÜ Tartu Kolledži vastajatest õppisid kõik statsionaarses 15% 15% 17% 27%TTÜ Tartu Kolledž (n=15) kuid kuna tegelikkuses kolledžites dekanaat
Kontakt < Dekanaat < Loodusteaduskond < Teaduskond
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi
TTÜ fotopank
Väga põhjalikult rekonstrueeritud ja laiendatud endise TTÜ Keemiainstituudi hoone viiel korrusel said matemaatika-loodusteaduskonna üheksa õppetooli endale 7300 ruutmeetrit pinda nii õppe- …
Dekaanid < Teaduskonnast < Loodusteaduskond < Teaduskond ttü loodusteaduskonna dekanaat
Inseneriteaduskonna dekanaat / School of Engineering, Dean’s Office Mehaanika ja tööstustehnika instituut / Department of Mechanical and Industrial Engineering Eelõppetalitus / Preparatory Courses Division Siseauditi büroo / Internal Audit Office Eelarve ja analüüsi talitus / Budget and Analysis Division Hangete talitus / Procurement Division
Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkond
Loodusteaduskonna nelja instituuti (keemia ja biotehnoloogia, geoloogia, küberneetika ja meresüsteemide instituut) on koondunud ülikooli loodusteaduste alane kompetents. Meie kolm mitmekülgset õppekava pakuvad lõpetajatele võimalust jätkata nii akadeemilisema kui praktilisema suunitlusega magistriõppes või asuda pärast kolmeaastast
Konverents 2012 < Teaduskonverents < Teadustegevus
Matemaatika-loodusteaduskonna 10. juubeliaastale pühendatud teaduskonverents toimub 27.novembril 2012 TTÜ aulas. Seekord esinevad teadusettekannetega kaks TTÜ audoktorit ja kaks külalist Tartu Ülikoolist. Teaduskonverentsile järgneb teaduskonna 10. juubeli tähistamine TTÜ Tudengimajas. Esineb TTÜ Bigbänd.
XI loodusteaduskonna teaduskonverents
Loodusteaduskonna dekanaat / Dean’s Office, School of Science Energiatehnoloogia instituut / Department of Energy Technology Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut / Department of Materials and Environmental Technology Keemia- ja biotehnoloogia instituut / Department of Chemistry and Biotechnology Geoloogia instituut / Department of Geology
TTÜ matemaatika-loodusteaduskonna VIII teaduskonverents
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!
Tartu Ülikooli õigusteaduskond ttü loodusteaduskonna dekanaat
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi
TTÜ nõustamisalaste teenuste rahulolu-uuring
TTÜ nõukogu võib moodustada teaduskondadevahelisi doktoritöö kaitsmiskomisjone erinevaid teadusalasid ühendavatel õppekavadel. 3.6. Kaitsmisele lubamine tähendab ühtlasi luba avaldada doktoritöö TTÜ trükisena. Trükis peab olema ilmunud vähemalt 1 kuu enne doktoritöö kaitsmist.
aastaraamat2004 ttü loodusteaduskonna dekanaat
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi
2008 Oktoober by TTÜ Tudengiajakiri - Issuu
Aastal. 1929. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna. 1928 sai temast abiõppejõud Tartu Ülikooli matemaatika instituudis. Ta laulis Akadeemilises Meeskooris, osales üliõpilasseltsi Veljesto tegevuses, oli Akadeemilise Matemaatika Seltsi sekretär ning kirjutas artikleid Eesti Entsüklopeediale.
Dekanaat
Septembris astus ametisse uus TTÜ matemaatika-loodusteaduskonna dekaan orgaanilise keemia professor Margus Lopp, keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna dekaaniks valiti taas professor Andres Öpik. 8. septembril toimus Tartu Observatooriumi teadustöötajate üldkoosolek, kus vastavalt põhimäärusele valiti 8 teadusnõukogu liiget.
e-õpik : EFS aastaraamatud
29. novembril 2018 toimub üheteistkümnes loodusteaduskonna teaduskonverents. 13:00 Avasõnad. Professor Tõnis Kanger, loodusteaduskonna dekaan. 13:15-14:00 Professor Tanel Tenson, Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut The bacteria who tolerate antibiotic treatment. Development of antibiotics is one of the most important advances in medicine.