actief50plusbeurs.nl

Ttü hindamissüsteem

Erinevatest kogemustest kõrghariduse kvaliteedi tagamisel

TTÜ tegi aga ettepaneku lükata üleminek lausa aasta võrra edasi. Haridusministeeriumi kõrghariduse peaeksperdi Helen Põllo sõnul paneb enamik Eesti kõrgkoole juba praegu hindeid tähtsüsteemi järgi. „Õppeinfosüsteemiga võib küll probleeme tõusta, kui varem on teist süsteemi kasutatud,” nentis Põllo.

HHP 3540 Juhtimispsühhloogia

Universidade Portucalense ülikoolis võetud ained olid üsna praktilist laadi – ühes pidi valmima lõpptulemusena 3D mäng ja teises tuli kõvasti andmebaaside programmeerimisega tegeleda. Kuna enamus tööst oli iseseisev, siis ei oska kooli kvaliteeti võrrelda IT Kolledžiga. Küll aga on hindamissüsteem Portugalis veidi erinev.

TalTechi VÕTA kord < VÕTA < Õppeinfo < Tudeng < Tallinna

ttü hindamissüsteem

Ühtne hindamissüsteem kõrgharidustasemel, koos diplomi kiitusega (cum laude) andmise tingimustega. Vastu võetud 27.10.2009 nr 71. Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 6 lõike 2 punkti 18, «Ülikooliseaduse» § 31 lõike 2 ja «Rakenduskõrgkooli seaduse» § 19 lõike 2 alusel. § 1.

Õppeinfo - EMK Teoloogiline Seminar

ttü hindamissüsteem

Eksamid ja arvestused Õppeainele registreerumisega võtab üliõpilane endale kohustuse läbida vastavas aines õpiväljundite lõpphindamine, st eksam või arvestus . Hinnata võib ka jooksva õppetöö käigus toimuvaid kontrolltöid, laboratoorseid töid, referaate jne, mille tulemusi ei …

Untitled Document [deepthought.ttu.ee]

The committee formed to investigate the incident that took place at R. Nurkse Department of Tallinn University of Technology (TalTech) established violation of the

Opingukorraldus TTU yliopilastele - SlideShare

TTÜ linnalaager oli suunatud eel-kõige keskastme õpilastele — 7 - 9. klassi õpilastele. 25.-28. oktoobrini said poisid ja tüdrukud kõigest 100 krooni eest Tehnikaülikooli seinte va-hel oma vaheaega põnevalt sisustada ning uusi teadmisi ja kogemusi saada. Linnalaagri ühe eestvedaja, õppe-osakonna vastuvõtuspetsialisti Kersti

Soome lahe keskkonnaseisundi hindamine

Üliõpilaste rühma sooritusi hinnatakse järgmiselt: suurepärane – 10 % üliõpilastest, väga hea – 25 %, hea – 30 %, rahuldav – 25 % ja piisav – 10 %. Eestis, sh TTÜ-s praegu kasutatav hindamissüsteem on tulemuspõhine – hinnatakse teadmisi õppeainest.

Eesti Teaduste Akadeemia külaskäik Tallinna Tehnikaülikooli

Ühtne hindamissüsteem kõrgharidustasemel, koos diplomi kiitusega (cum laude) andmise tingimustega. Vastu võetud 27.10.2009 nr 71. Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 6 lõike 2 punkti 18, «Ülikooliseaduse» § 31 lõike 2 ja «Rakenduskõrgkooli seaduse» § 19 lõike 2 alusel. § 1.

Ühtne hindamissüsteem kõrgharidustasemel, koos diplomi

ttü hindamissüsteem

Jääb lause mulje nagu teil oleks TTÜ-s kuskil seina peal pidevalt mingi kursuse nimekiri, kus saad enda seisu käimas kontrollimas. Tegelikult on kõigil kehvemaid ja paremaid aegu. Ka väga andekad, taiplikud ja töökad tudengid kogevad raskeid aegu (suhted, haigused (sh vaimsed häired nagu depressioon), surmad, muud sündmused).