actief50plusbeurs.nl

Tüüpõpingukava ttü

Avalik haldus ja riigiteadused < Majandusteaduskond

tüüpõpingukava ttü
Tüüpõpingukava Tutvu mehhatroonika õppekavaga Kristjan Maruste - ettevõtte CoModule asutaja, endine TTÜ FormulaStudent liider, USA majandusajakirja Forbes poolt valitud 2015. aastal 10 maailma tööstuse valdkonna edukaima noore sekka.

Ülikooli infosüsteemi vastuvõtuaegade allsüsteem

Tüüpõpingukava Tutvu tootearenduse ja robootika õppekavaga TTÜ Robotiklubi ridades saad aga võistelda maailmatasemel robotiehitajatega. Meie uusima projekti, Eesti esimese isejuhtiva auto Iseauto meeskond ootab just sind, et osaleksid tipptehnoloogia arendamises.

Personalijuhtimine < Majandusteaduskond < Erialad

TTÜ Inseneriteaduskond Virumaa kolledž RDBR06/11 üliõpilase tüüpõpingukava näidis RDBR71 Jrk nr Ainekood Õppeaine Moo- dul E / A / H EAP Õppejõud Märkused 1. RAE0060 Ei deklareerita, või RAE0020 Ehituspraktika II Projekteerimispraktika 4.6. A 12 G.Kadnikova esitatakse ÕISis avaldus 2. RAE0200 Ehitiste renoveerimine 3.1.

Äriinfotehnoloogia < Infotehnoloogia teaduskond < Erialad

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Õpingukava esitamine - Home (Front Page)

tüüpõpingukava ttü
TTÜ Tallinna Kolledž Põhierinevus seisneb selles, et täiendõppur saab õppida palju aeglasemalt kui näeb ette tüüpõpingukava, talle ei esitata õppemahu kohustust. 20 ainepunkti kogumisel on tal aga õigus üle minna üliõpilaskohale. Kui mitte varem, siis diplomitöö kirjutamise etapis taotleb täiendõppur üliõpilaskohta ning

UUS oppetegevuse eeskiri

Tüüpõpingukava on aluseks õpingukava koostamisele. • Õpingukava sisaldab õppeaineid. • Tüüpõpingukava sisaldab õppeaineid. • Õppejõud kinnitab üliõpilase poolse õppeaine deklareerimise. • Õppejõud tühistab üliõpilase poolse õppeaine deklareerimise. • Õppejõud põhjendab õpetamisest keeldumist.

TTÜ Tallinna Kolledž

TTÜ ÕPPEINFOSÜSTEEM. Õpingukava esitamine. Õpingukavasse saab aineid lisada, otsides neid aine-õppejõu paaride järgi või genereerides aineid tüüpõpingukava järgi. Õppeaineid saab otsida nii ainekoodi, aine nimetuse kui ka õppejõu nime järgi. Esimesse lahtrisse sisesta kood või nimetus, selle kõrval asuvast rippmenüüst

Tüüpõpingukava < Integreeritud tehnoloogiad

tüüpõpingukava ttü
1.SEMESTER : UTT0010: Õpingukorraldus: 0,5: 2-0-0: A: IDK0011: Informaatika I: 2,5: 4-8-0: A: YMM3731: Matemaatiline analüüs I: 3,5: 6-0-11: E : YMA3710

Inseneriteaduskond Virumaa k RDBR06/11 RDBR71 Jrk Moo- E

(6) TTÜ külalisüliõpilane on teises kõrgkoolis immatrikuleeritud üliõpilane, kes õpib TTÜ-s tema valitud või lepinguga määratud õppeaineid. (7) Külalisüliõpilased võivad õppida TTÜ-s riikide- või ülikoolidevaheliste lepingute, s.h Eesti Vabariigi avalik-õiguslike ülikoolide vahelise lepingu alusel või omal algatusel.

TTÜ Elektrotehnika instituut - Õppetöö - Õppekavad

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

TTÜ Tallinna Kolledž

Kui võiks arvata, et TTÜ ajaloost (a la 1960 loodi mingi loodusteaduskond, millest kasvas välja arvutiinstituut jnejne) ei ole võimalik rääkida 2x1,5h, siis te eksite. Veel räägiti seal mingist doktoritöö kirjutamisest (alles astusin kooli, juba räägivad midagi doktoritööst?!), s.t üldjoontes oli esitatu kuiv ja vähetähtis heietus.

Mehhatroonika < Inseneriteaduskond < Erialad < Magistriõpe

Tüüpõpingukava Tutvu personalijuhtimise õppekavaga TTÜ magistriprogrammi personalijuhtimise erialal teeb teistest erinevaks see, et meie õppekava järgib personalijuhi kutsestandardit 6 ja 7 ning hõlmab kõiki personalitöö ja -juhtimisega seotud valdkondi.

Küsimused õpingukorralduse I loengu kohta - Kontrolltöö

tüüpõpingukava ttü
Teadmiseks: statsionaarsetele üliõpilastele koostatakse tunniplaan teise (tihedama) tüüpõpingukava järgi, mis võimaldab neil lõpetada bakalaureuseõpingud 3 aastaga (ehk nn. nominaalajaga). 4. Oska lugeda ainekoode. Igale TTÜ-s õpetatavale ainele on omistatud oma ainekood, mis koosneb kolmest tähest ja neljast numbrist.

TTÜ, informaatika, 2011 - NeoNet

Muudetud TTÜ nõukogu 17.04.2018 määrusega nr 3 meresõidupraktika alguseks kõik eelnenud semestrite tüüpõpingukava õppeained ja praktikad. Tüüpõpingukava järgsete õppeainete ja praktikate sooritamata jätmisel üliõpilast meresõidupraktikale ei lubata.

Ülikooli infosüsteemi vastuvõtuaegade allsüsteem

tüüpõpingukava ttü
1.SEMESTER : UTT0010: Õpingukorraldus: 0,5: 2-0-0: A: IDK0011: Informaatika I: 2,5: 4-8-0: A: YMM3731: Matemaatiline analüüs I: 3,5: 6-0-11: E : YMA3710