actief50plusbeurs.nl

Tiitelleht ttü

NÕUDED ÜLIÕPILASTÖÖDELE TTÜ MAJANDUSTEADUSKONNAS

lõputöö õpiväljundid. Lõputöösse pannakse artikli täistekst, ette lisatakse tiitelleht, lühikokkuvõte ning sissejuhatus. Artikli taha lisatakse kokkuvõte õppekava keeles, kui see erines artikli keelest. Nii tiitelleht, lühikokkuvõte, sissejuhatus kui kokkuvõte tuleb vormistada vastavalt käesolevas juhendis sätestatule.

TTÜ õppeaine "Anorgaaniline keemia - praktikum"

tiitelleht ttü Käesolev juhend on koostatud abistamaks TTÜ raadio- ja sidetehnika instituudi üliõpilasi nende kirjalike tööde vormistamisel. Ta arvestab üliõpilaste mitmesuguste kirjalike tööde (labora-toorsete tööde, praktikumide ja praktika aruanded, ainetööd ja kursuseprojektid, lõputööd, magistri- ja doktoritööd) vormistamise vajadusi.

Avalehekülg < Tallinna Tehnikaülikool - Sinu elustiil!

Tiitelleht (PDF). Ohutushoid laboratooriumis (PDF). Protokollide vormistamine (PDF). Laboratoorne töö 1. Keedusoola sisalduse määramine liiva-soola segus (PDF). Laboratoorne töö 2. Lahuse kontsentratsiooni määramine (PDF). Laboratoorne töö 3. Vee kareduse määramine ja kõrvaldamine (PDF). Laboratoorne töö 4.

Inseneriteaduskond < Teaduskond < Tallinna Tehnikaülikool

Tiitelleht ja muu vajalik sisu (eesmärgid, töövahendid, valemid, tabelid jne) valmistage eelnevalt ette kodus nagu on etteantud üldjuhendis. Kontrollige, et enne töö algust oleksid rõnga ääred võimalikult puhtad, selleks puhastage need õrnalt TTÜ MA Loodusteaduslikud alused …

Kirjalike Tööde Vormistamise Juhend - Sarnased failid

Tallinna Ülikool (lühend TLÜ) on targa eluviisi eestvedaja. Meie siht on kujundada teadmistepõhist elukorraldust, kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud arendamist.

Akadeemiline kirjutamine < Õppeinfo < Tudeng < Tallinna

Tiitelleht Kooskõlastused Töömahuloend Projekteerimise nõuded SELETUSKIRI JOONISED: 1.AS-1 Asendiplaan 2.A-1 Vaade. Ojasängi lõige 3.K-1 Jätu truubi põiklõige 4.K-2 Jätu truubi pikilõige 5.K-3 Nõlvade kindlustamine 6.K-4 Ehitusaegne liikluskorraldus 7.TT-1 Terastruubi Dn1500 tellimusleht.

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Käesolev juhend on koostatud abistamaks TTÜ raadio- ja sidetehnika instituudi üliõpilasi nende kirjalike tööde vormistamisel. Ta arvestab üliõpilaste mitmesuguste kirjalike tööde (labora-toorsete tööde, praktikumide ja praktika aruanded, ainetööd ja kursuseprojektid, lõputööd, magistri- ja doktoritööd) vormistamise vajadusi.

Magistritöö koostamise juhend < Õppetöö < Meresüsteemide

tiitelleht ttü Click to edit Master title style Riski - ja ohutusõpetus e – kursus TMT3830 Ada Traumann MSc TTÜ töökeskkonna ja –ohutuse õppetooli lektor HITSA kevadkonverents "Hea asi kiidab iseennast"

| Tallinna Ülikool

tiitelleht ttü Kuidas kirjutada ja kaitsta edukalt lõputööd. Jaak Tepandi. Vers 27.03.2019 7 2. TÖÖ EESMÄRGID, LAAD, TEEMA, PEALKIRI, TULEMUSED Eesmärkide, teema ja pealkirja valik ja kooskõlastamine toimub juhendaja konsultatsiooni- aegadel.