actief50plusbeurs.nl

Tartu ülikooli kliinikum struktuur

Struktuur | Tartu Ülikooli muuseum tartu ülikooli kliinikum struktuur

Ennu Sepp on sündinud 13. novembril 1938. aastal Ida-Virumaal. 1964. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli arstiteaduskonna. Samal aastal alustas tööd assistendina TÜ teaduskonnakirurgia, operatiivkirurgia ja topograafilise anatoomia kateedris, töötades samaaegselt kirurgina veresoontekirurgia osakonnas.

Images of Tartu Ülikooli Kliinikum Struktuur

valkonnad faculties 1. humanitaarteaduste ja kunstide valdkond hv

Struktuur | Tartu Ülikooli Narva kolledž

Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid.

Rektoraat | Tartu Ülikool

Seejärel, aastatel 1995–1998 Tartu Maarjamõisa haigla peaökonomist, 1999–2003 Tartu Ülikooli Kliinikumi ökonoomikateenistuse direktor ning alates 2004. aastast finantsteenistuse direktor. Maret Tark oli aastail 2009–2017 SA Eesti Tervishoiu Pildipanga nõukogu liige, alates 2003. aastast on ta SA Tartu Kiirabi nõukogu liige.

Juhtimine | Tartu Ülikool

Tartu Ülikooli Kliinikum on sel eesmärgil juba tööd alustanud ning näiteks 2019. aasta esimesel poolaastal on kliinikumi onkoloogide ambulatoorseid teenuseid Ida-Viru keskhaiglas kasutanud juba sama palju inimesi, kui 2018. aastal kokku,“ selgitas dr Jaal.

Struktuur - Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

Instituuti juhib tehnoloogiainstituudi nõukogu, mille koosseisu kuuluvad kõik korralised professorid ja valitavad akadeemiliste töötajate esindajad, teadussuundade juhid ja 4 tudengite esindajat. Nõukogu volitused kehtivad 01.07.2018-30.06.2021 Üliõpilased vahetuvad igal aastal.

Struktuur ja osakonnad - Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum tartu ülikooli kliinikum struktuur

Akadeemik Toomas Asser rektor neurokirurgia professor CV 737 5600 rektor [ät] ut.ee. Rektor juhib ülikooli tegevust, vastutab rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning teostab oma pädevuse piires ning lähtudes nõukogu ja senati otsustest kõrgeimat haldus- ja distsiplinaarvõimu.

Nõukogu - Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

2012. aasta jaanuarist rakendus Tartu ülikooli kaasajastatud juhtimismudel (vt Tartu Ülikooli seadus), mis kaasab ülikooli tegevusse ka väliseid partnereid. Ülikooli uute juhtorganitena alustasid tööd senat ja muudetud funktsioonidega nõukogu. 1. jaanuarist 2016 on Tartu ülikoolis uue juhtimistasandina neli valdkonda, mis koondavad akadeemilisi üksusi.

Struktuur ja juhtimine | Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut

Struktuur. Tartu Ülikooli muuseumi moodustavad Tartu Ülikooli muuseumi peamaja ajaloolises toomkirikus, Tartu Ülikooli kunstimuuseum, Tartu tähetorn ja Vana anatoomikum (hetkel renoveerimistööde tõttu suletud). Tartu Ülikooli muuseum.

Universitetssjukhus. Medicinsk sök. Definitionerna

valkonnad faculties 1. humanitaarteaduste ja kunstide valdkond hv

Osakonna struktuur | Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tartu ülikooli kliinikum struktuur

Senat vastutab ülikooli õppe- ning teadus- ja arendustegevuse eest ning tagab selle kõrge kvaliteedi. Muu hulgas võtab senat vastu ülikooli põhikirja ja esitab selle nõukogule kinnitamiseks. Senatil on ühekordne vetoõigus nõukogu otsuse suhtes ülikooli eelarve vastuvõtmisel.

Kontaktid - Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

Kolledžit juhib direktor, kelle valib perioodiliselt Tartu Ülikooli nõukogu. Kolledži direktori ametikoht on võrreldav teaduskonna dekaani omaga. Kolledžis on viis lektoraati (eesti keele ja kirjanduse, pedagoogika ja psühholoogia, ühiskonnateaduste-, vene keele ja kirjanduse, võõrkeelte lektoraat).Narva kolledži struktuurAprill 2013

Struktuur - Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

Õppekava struktuur alates 2018/2019. õa sisseastunutele Nõuded õppekava lõpetamiseks Õppekava (180 EAP) läbimine täies mahus ja bakalaureusetöö kaitsmine. Peaeriala läbimiseks tuleb üliõpilasel sooritada valdkonna I alusmoodul (24 EAP), religiooniuuringute ja teoloogia alusmoodul (24 EAP), religiooniuuringute ja teoloogia suunamoodul (24 EAP), religiooniuuringute ja teoloogia