actief50plusbeurs.nl

Tartu ülikool moodl

University of Tartu Narva College tartu ülikool moodl

Püüa alati autorid üles leida, sest nad on tegelikult olemas! Vahel, kui neid ei ole märgitud, tuleb autorite asemel märkida asutus, kus töö tehti, nt (Tartu Ülikool, 2018). Kui ka asutust ei ole võimalik tuvastada, kasutatakse autori asemel pealkirja, nt (Viitamine teisele autorile või teosele, 2017).

E-kursused | Tartu Ülikool tartu ülikool moodl

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! TÜ teaduskool

HITSA Moodle: Tartu Tervishoiu Kõrgkool tartu ülikool moodl

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! TÜ teaduskool

Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Kursuse tellimine (õpetajad): pöörduge oma kooli haridustehnoloogi poole või logige sisse ja täitke kursusetaotlus siin.. NB! Alates 25.05.2018 ei registreerita kursuse taotlejat automaatselt kursusele ega määrata talle Õpetaja/Teacher rolli.

TÜ teaduskool

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

E-õppe keskkonna Moodle juhend | TÜ teaduskool tartu ülikool moodl

Kursuse tellimine (õpetajad): pöörduge oma kooli haridustehnoloogi poole või logige sisse ja täitke kursusetaotlus siin.. NB! Alates 25.05.2018 ei registreerita kursuse taotlejat automaatselt kursusele ega määrata talle Õpetaja/Teacher rolli.

TÜ teaduskool

Kõikidele ainetele, millel üliõpilane soovib osaleda, tuleb registreeruda õppeinfosüsteemis. Registreerumine sügissemestri õppeainetele algab 15. mail ja kevadsemestri õppeainetele 15. detsembril ning lõpeb vastava semestri alguseks. Lisaks tavapärastele registreerumisaegadele võib esimese semestri kohustuslikele õppeainetele registreerumine alata õppeaasta algusest ja kesta

Viitamine | Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool

Tartu Ülikool kasutab e-kursuste läbiviimiseks keskkonda Moodle. Seal jagatakse õppematerjale, toimub suhtlemine õppurite ja õppejõudude vahel, saab lahendada teste ja ülesandeid ja jagatakse muud olulist infot. Kasutajatunnus Moodle’i kasutamiseks on vaja kasutajatunnust ja parooli. Kui oled registreerunud Moodle’i keskkonnas toimuvale kursusele, siis saadame enne kursuse

| Tallinna Ülikool

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli Narva kolledž

Moodle´i õpikeskkonna kasutamine e-õppeks | Tartu Ülikool

Understanding EU-Russia Relations: Foreign Policy Actors, Institutions and Policy-Making

MOOCid | Tartu Ülikool tartu ülikool moodl

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli Füüsika Instituut