actief50plusbeurs.nl

Tartu ülikool õigusteaduskond magistritöö

Menetluspraktika | Tartu Ülikooli õigusteaduskond
tartu ülikool õigusteaduskond magistritöö
Projektitöös ja praktikal on toeks tegevkoolijuhid ja juhtimistreenerid-mentorid. Õpingud lõpevad magistritöö kaitsmisega. KESKKOND. Õppetöö toimub mitmes Tartu Ülikooli õppehoones, sh nüüdisaegses haridusuuenduskeskuses, kus saab kasutada mitmesuguseid digivahendeid ja salvestada õppetööd profitasemel.
Magistritöö kaitsmise kord | Tartu Ülikooli õigusteaduskond
tartu ülikool õigusteaduskond magistritöö
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilased võitsid Justiitsministeeriumi teadustööde konkursi! ☺️ 👏. Justiitsministeerium kuulutas välja era- ja avaliku õiguse ning õigusloomealaste teadustööde 2018/2019. aasta konkursi parimad teadustööd, mille parimaid autoreid premeeriti stipendiumitega.
Tartu Ülikool
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!
Ülikool | Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool
Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, telefon 737 5100, faks 737 5440, info [ät] ut.ee Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid.
Tartu Ülikooli õigusteaduskond
Menetluspraktika aruanne tuleb esitada akadeemilises kalendris ettenähtud tähtajaks. Teaduskonna Tartu osas esitatakse aruanne õppetooli lähtuvalt magistritöö valdkonnast, Tallinna osas esitatakse aruanne dekanaati. Aruandele tuleb lisada suunamis- või kinnituskiri ning praktikajuhendaja arvamus (suletud ümbrikus).
haridusinnovatsioon | Tartu Ülikool
tartu ülikool õigusteaduskond magistritöö
TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse õppetool Heili Püümann Füüsilisest isikust võlgniku võlgadest vabastamisest keeldumise alused pankrotimenetluses Magistritöö Juhendaja: Dr. iur. Urmas Volens Tallinn 2015
Menetluspraktika | Tartu Ülikooli õigusteaduskond
tartu ülikool õigusteaduskond magistritöö
TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool Aira Pedak KAUBAMÄRGI ÕIGUSRIKKUMISED E-KAUBANDUSE REKLAAMIMISEL OTSINGUMOOTORI VIITAMISTEENUSE NÄITEL Magistritöö Juhendaja Anne Kalvi, mag. iur. Tartu 2013
TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND
Magistriõppes on õpinguid jätkama oodatud bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe lõpetanud, et omandada erialane kõrgkvalifikatsioon. Õppetöö magistriõppes toimub päevaõppes või sessioonõppes (loe lähemalt . Avalduste esitamise tähtajad
Õendusteadus | Tartu Ülikool
Magistritöö esitamine, kaitsmisele lubamine ja retsenseerimine 2.1. Magistritöö esitatakse kaitsmisele akadeemilises kalendris ettenähtud tähtpäeval ühes eksemplaris kõvaköites ja elektroonselt koos lihtlitsentsiga magistritöö elektroonseks avaldamiseks.
Lõputöö nõuded | Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Õendusteadus (nursing science) toetub neljale teadmiste valdkonnale, mis on ühtlasi õenduse kesksed mõisted: inimene, tervis, keskkond ja õendus. Õendusteadusliku uurimistöö eesmärk on hankida ja süvendada Eesti kultuurikontekstile sobivaid tõenduspõhiseid teadmisi õenduspraktika, -hariduse ja -juhtimise arendamiseks ning tugevdada
Õigusteaduskond | Tartu Ülikool
Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid.
TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND
Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!
1.Õigusteaduskonna magistritööd – Masters theses
Näituse 20 - 324, 50409, Tartu linn, Tartu linn, Tartumaa, Eesti Kaarli pst 3 - 202 -203, 10119, Tallinn, Eesti
haridusinnovatsioon | Tartu Ülikool
TARTU ÜLIKOOL . ÕIGUSTEADUSKOND . Avaliku õiguse osakond . Kristel Urke . RAHVUSVAHELISE KAITSE TAOTLEJAD – KES VASTUTAB SOLIDAARSES EUROOPAS? Magistritöö
Tartu Ülikooli õigusteaduskond - Home | Facebook
Kiusamise olemus ja ulatus ühe vangla näitel. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusosakond 2013, 86 lk. 22 H. Palginõmm. Naiskinnipeetavate elutingimused Harku ja Murru vangla Harku vangistusosakonna näitel. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool Tallinna Õigusteaduskond 2013, 127 lk.