actief50plusbeurs.nl

Tartu ülikool alushariduse pedagoog

Lugemispäevik - | Pedagoogika - Alusharidus - Tartu Ülikool

Tartu Ülikooli Narva Kolledži praktikagraafik 2019-2020 Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu, info [ät] ut.ee. Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. TÜ välisveeb ei töötle ega kogu isikuandmeid. Välisveeb kasutab FB Pixeli ja Google Analyticsi teenust.

Pedagoogika

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste instituut Haridusteaduste instituut Koolieelse lasteasutuse pedagoog Jessica Vainaru DIGITEHNOLOOGIA KASUTAMISE PROFIILID LASTEAIAÕPETAJATEL Magistritöö Juhendaja: haridustehnoloogia dotsent, Mario Mäeots, PhD Tartu

Eripedagoogika | Tartu Ülikool

alusharidus on teadmiste, oskuste vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis (KLS § 2). Alusharidus on süstematiseeritud teadmiste, oskuste, arusaamade, hoiakute, tõekspidamiste ja suundumuste süsteem, tänu millele inimene omandab võime käituda, orienteeruda, otsustada, omandada, korrigeerida oma …

Pedagoogiline praktika | Tartu Ülikooli Narva kolledž

Alushariduse pedagoog. Facebook Tartu Cipollino Eralasteaed. Sõmeru Lasteaed Pääsusilm: Tartu Lasteaed Hellik: Tamsalu Lasteaed Krõll Tapa Lasteaed Pisipõnn Tapa Lasteed Vikerkaar Rakvere Linna Algkool Tallinna Ülikool. Narva mnt 25, 10120 Tallinn +372 640 9101. tlu@tlu.ee. Tule ülikooli. Avatud tasemeõpe;

Alushariduse pedagoog | Tallinna Ülikool

Päevaõpe ja sessioonõpe, nominaalne õppeaeg 3 aastat Lõpetamisel omandatav kraad: haridusteaduse bakalaureus. Miks õppida Tartu Ülikoolis koolieelse lasteasutuse õpetajaks? Õpetajakutse saab juba pärast bakalaureuseõpet

Alushariduse pedagoog - Tallinna Ülikool

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog Tuuli Tohu ESIMESES KLASSIS KÄIVATE LASTE KEHALINE AKTIIVSUS VÕRRELDES

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste

tartu ülikool alushariduse pedagoog
Alushariduse pedagoog. Kui soovid teada kuidas juhtida lasteaias õppekasvatustegevust, pakkuda pedagoogilist ja kvaliteedihindamise-alast nõustamist ja viia end kurssi eelkoolipedagoogikat ja alushariduse uuenduslikkust käsitlevate teemadega, on alushariduse pedagoogi magistriõppekava just sulle.

Alushariduse pedagoog | Tallinna Ülikool

Kandideerimise eeltingimuseks on üks järgnevast: Tartu Ülikoolis omandatud bakalaureusekraad eripedagoogikas. Bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning 60 EAP ulatuses eeldusaineid TÜ eripedagoogika bakalaureuseõppekavast (ained erivajadustega laste psühholoogia alused 6 EAP, tunnetuspsühholoogia 3 EAP, arengupsühholoogia 3 EAP ning …

Eripedagoogika osakond | Tartu Ülikooli haridusteaduste

Tallinna Ülikool 2007 Liikumisõpetus lasteaias ja kehaline kasvatus algklassides 4 AP - 160 t. TÜ kehakultuuri-teaduskond, magistriõpe: Mare Gull: õpetaja: Tartu Ülikool (lõp. 2006) alushariduse pedagoog: Tartu Ülikool 2008 Mentorkoolitus 4 AP - 160 t . Maarika Prost: õpetaja: Tartu Ülikool (lõp. 2007) alushariduse pedagoog: Tartu