actief50plusbeurs.nl

Tallinna ülikool kirjalike tööde vormistamise juhend

Kirjalike tööde vormistamise juhend | Tehnikakõrgkool
Kirjalike tööde vormistamise veebipõhine ja PDF juhend - vaata kuidas tuleb vormistada referaat, lõputöö või muu Tallinna Tehnikakõrgkooli uurimistöö.
Tööde vormistamise juhend | Kirjandus - Tööde vormistamine tallinna ülikool kirjalike tööde vormistamise juhend
Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis alustab kaks uut töökohapõhist õpperühma (26.02.2019) Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend . Kirjalike üliõpilastööde struktuur ja vormistamine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis; Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esitluse põhi
TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLI KIRJALIKE TÖÖDE …
KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Paide 2018 . 2 Tallinn: Varrak. 12 Ühe autori artikkel ajakirjast: autori nimi, initsiaal(id). Aasta. Artikli pealkiri. Ajakirja nimi, (Paide . Paide Hammerbecki Põhikool Paide 2018 . Sisukord . KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND
TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOLI KIRJALIKE TÖÖDE …
Käesolev juhend reguleerib Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis läbiviidavate kirjalike tööde koostamist ja vormistamist. Juhend kehtib kõrgkooli liikmeskonnale õppe- ja uurimistöös, sh rakendusuuringute kirjutamisel ja vormistamisel ning eetiliste aspektide ja andmekaitse osas eetikakomitee taotluste ettevalmistamisel.
KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMISE JA tallinna ülikool kirjalike tööde vormistamise juhend
Tallinna Tehnikakõrgkooli kirjalike tööde vormistamise juhendis on vormistamise näited esitatud teksti sees hallil taustal. 3.1.1. Kirjalike tööde kirjutamise stiil ja keel Töö keeleks on üldjuhul eesti keel. Võimaluse üle kirjutada töö muus keeles otsustab instituut. Oluline on töö stiililine ja keeleline korrektsus.
Tallinna Tehnikakõrgkooli kirjalike tööde vormistamise juhend
TALLINNA ÜLIKOOL KASVATUSTEADUSTE INSTITUUT MATERJALE ÜLIÕPILASTE KASVATUSTEADUSLIKE TÖÖDE KOOSTAMISEKS, VORMISTAMISEKS JA KAITSMISEKS TPÜ KIRJASTUS Kirjalike Tööde Vormistamise Juhend TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond KIRJALIKU TÖÖ VORMISTAMINE Tallinn 2008 SISUKORD 1. Üldnõuded ..
KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND tallinna ülikool kirjalike tööde vormistamise juhend
Infohariduse erialade üliõpilaste kirjalike tööde vormistamise juhend. Ülikooli 18, ruumid 102, 104, 209, 210, 50090 Tartu
Tallinna Ülikool Ühiskonnateaduste instituut Õigusteaduse
Tallinna Tehnikakõrgkooli kirjalike tööde vormistamise juhend: Õpiobjektist Enesekontroll Õpiobjekti eesmärk on anda TTK üliõpilastele teadmised ja oskused kirjalike tööde vormistamiseks TTK kirjalike tööde vormistamise juhendi nõuete kohaselt.
Õpiobjektist - Tallinna Tehnikakõrgkooli kirjalike tööde tallinna ülikool kirjalike tööde vormistamise juhend
JA VORMISTAMISE JUHEND Tallinn 2017 . 2 Sisekaitseakadeemia üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend on kohustuslik (sh tahtmatut) saab ennetada, kui täpselt kinni pidada kirjalike tööde vormistamise ja viitamise korrast. Kahtluse korral tuleb alati pigem viidata kui jätta viitamata Viite koostamisel peab lähtuma
Kirjalike tööde koostamise juhend - tmk.edu.ee
Käesolev juhend reguleerib Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis läbiviidavate kirjalike tööde koostamist ja vormistamist. Juhend kehtib kõrgkooli liikmeskonnale õppe- ja uurimistöös, sh rakendusuuringute kirjutamisel ja vormistamisel ning eetiliste aspektide ja andmekaitse osas eetikakomitee taotluste ettevalmistamisel.
Images of Tallinna Ülikool kirjalike tööde vormistamise juhend
Käesolev kirjalike tööde juhend on koostatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK) kirjalike tööde vormistamise ühtlustamiseks. Kõik kirjalikud tööd tuleb korrektselt ja nõuetekohaselt vormistada lähtudes kirjalike tööde juhendist ja töö iseloomust. Töö sisu peab vastama töö ju-
Kirjalike tööde koostamise juhend
võimalustele. Juhendis ei käsitleta doktoritööde vormistamise ja kaitsmisega seonduvat, nimetatud nõuded sisalduvad dokumendis Tallinna Ülikooli doktoriõpingute ja doktoritööde kaitsmise eeskiri (TLÜ senati 25. 01 2016 määrus nr 4). Juhend koosneb kahest osast, esimeses esitatakse kirjalike tööde vormistamise põhinõuded,
Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend tallinna ülikool kirjalike tööde vormistamise juhend
pärast lause lõppu. (Tallinna Tehnikakõrgkooli kirjalike tööde vormistamise juhend, 2016, lk 9) Viitekirjete haldamiseks on MS Wordis võimalik kasutada tööriistu mis asuvad References – Citations & Bibliography. Viite lisamiseks Insert Citation¸ viitekirjete haldamiseks Manage Source, kasutatud kirjanduse loetelu loomiseks Bibliography.
ÜLIÕPILASTÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND
Vormistamise juhend Kirjalike tööde vormistamine 1. Kirjalikud õpilastööd Referaadid Referaat on kellegi teise seisukohtade esitamine, sisukokkuvõte või ülevaade mingist juba avaldatud tööst/töödest.