actief50plusbeurs.nl

Plagiaat tartu ülikool

Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkond

Urkundi kasutamisel on oluline mõista, et programm ei määratle, kas tekst on plagiaat või mitte. Urkund koostab tekstide võrdlemise tulemusel raporti, kus on näidatud, kui suures osas on analüüsitavas tekstis kattuvus teiste tekstidega (sh korrektselt vormistatud tsitaadid). Tartu ülikool

Plagiaadist üliõpilasele | Tartu Ülikooli majandusteaduskond

Mis ei ole plagiaat. Plagiaadiks ei loeta üldiste ja laialt tuntud teadmiste ilma viitamata kasutamist. Kui ühed ja samad väited korduvad ilma viideteta mitmes teoses, siis võib eeldada, et tegemist on üldise ja ammutuntud teadmisega ehk tavateadmisega. Umberto Eco nimetati Tartu

Tartu Ülikool: Kovalenko eksis magistritöödes

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli aasia keskus

Eesti Ekspress: PPA peadirektor Elmar Vaheri magistritöö

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

Tasuta Plagiaadi Kontrollija Ja Eemaldaja

Aat, Tartu Ülikool. Minu kontoritöö on ajamahukas ja kõik dokumendid peavad olema võimalikult korralikud. Leidsin hea plagiaadi kontrollija, millega saab kiiresti dokumente kontrollida. Proovisin seda ja nüüd olen veendunud, et see on parim teenus plagiaadi kiireks avastamiseks ning kõrvaldamiseks.

Tartu Ülikooli aasia keskus

plagiaat tartu ülikool Oluline on märkida, et plagiaat ei puuduta ainult lõputööd, vaid kõiki kirjalikke töid, mis stuudiumi jooksul tuleb esitada. Oxfordi Ülikool määratleb plagiaati järgmiselt: Plagiaadist üliõpilasele | Tartu Ülikooli majandusteaduskond

Loomevargus ehk plagiaat | Tartu Ülikooli

Tartu Ülikool tunnistas täna Anastassia Kovalenko mõlemad magistritööd plagiaadiks. Kovalenko nii majandus- kui ka õigusteaduskonnas esitatud magistritöödes on kasutatud ulatuslikult viitamata materjali. Sotsiaaldemokraatliku erakonna ridades ebaõnnestunult Riigikokku kandideerinud

Images of plagiaat Tartu ülikool

Tartu Ülikoolis tegeleb õppekorralduslike apellatsioonidega vaidluskomisjon. Sinna jõuavad küll pigem üksikud ja tudengite vaidlustatud plagiaadijuhtumid. Vaidluskomisjoni esimehe, tsiviilõiguse professori Irene Kulli sõnul on tema ametiajal (alates septembrist 2008 – M. H.) arutatud vaid üht sellist juhtumit.

plagiaat – eTÜ

Tallinna ülikool kutsub PPA peadirektor Elmar Vaheri palvel kokku komisjoni, et kontrollida tema magistritöö vastavust akadeemilistele nõuetele. Eesti Ekspress avaldas mõnikümmend minutit pärast ülikooli pressiteadet artikli, milles väidetakse, et Vaheri lõputöö on plagiaat.

Tartu Ülikool: plagiaati juhendaja vastutuseks panna ei

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu

Plagiaati otsib uus programm Urkund | ajakiri.ut.ee

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

Õppejõud teevad enamasti plagiaadi - Tartu Postimees

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond

Plagiaat. Viitamine - Sisu@UT

Tartu Ülikoolis moodustatud komisjon leidis teisipäeval, et sotsiaaldemokraatliku erakonna ridades riigikokku kandideerinud motosportlane Anastassia Kovalenko on oma kahes magistritöös eksinud viitamisreeglite vastu. Kas tegemist on plagiaadiga, otsustab ülikool hiljem.