actief50plusbeurs.nl

Mõttekriips või koolon

Arutelu:Kangakudumine – Vikipeedia

"Siduse märkimine toimub järgmiselt. Kangakirjas määratakse kirjakord." Esimese lause lõpus peaks punkti asemel olema mõttekriips või koolon, sõltuvalt sellest, kuidas selgitust jätkad.Ma leian, et antud olukorras on punkt õigustatud, sest kirjeldus koosneb mitmest lausest.

Õiguskeele vormistusjuhend - Avaleht

Kas mõttekriips jääb tekstis rea lõppu või lükkub uue rea algusesse? Aga sidekriips? Lugeda on mugavam, kui mõttekriips jääb eelmisele reale, kuid lahkukirjutatav mõttekriips uue rea alguses ei ole samuti suur viga. Kokkukirjutatav mõtte- või sidekriips (nt numbrite vahel) jääb eelmise rea lõppu.

Autor ja ilmumisaasta,

mõttekriips või koolon
aga, kuid, vaid, ent ette koond- ja rindlauses vastandatud lauseliikmete või osalausete eraldamiseks . Koolon . koondlauses loetelu ees kui sellele eelneb kokkuvõttev sõna või fraas. rindlauses seletava või täpsustava osalause ees. suhte näitamiseks. saatelause ja sellele järgneva otsekõne vahel . Mõttekriips

Kirjavahemärkide kasutus - Kirjavahemärgid

"Siduse märkimine toimub järgmiselt. Kangakirjas määratakse kirjakord." Esimese lause lõpus peaks punkti asemel olema mõttekriips või koolon, sõltuvalt sellest, kuidas selgitust jätkad.Ma leian, et antud olukorras on punkt õigustatud, sest kirjeldus koosneb mitmest lausest.

Koma, koolon ja mõttekriips koondlauses - Miksike

Perioodikas ilmunud artiklite viitamisel: autori(te) perekonnanimed, initsiaal või eesnimi, ilmumisaasta, punkt, artikli pealkiri, punkt, mõttekriips, ajakirja või lehe nimi, ajakirja või lehe number, koma, viidatava teksti lehekülje number, näiteks Otsma, Annika 2012. Kaunis kodu toob naeratuse suule ja sära silma.

Kalmetu põhikooli III kooliastme läbivatest teemadest

1) aga, kuid, vaid, ent ette koond- ja rindlauses vastandatud lauseliikmete või osalausete eraldamiseks: Ilm oli kaunis, aga/kuid/ent väga külm. 2) ja, ning, nii kui ka ette, kui neile eelneb üte, järellisand, kõrvallause, verbita lauselühend: Tulge siia, kulla poisid, ja näidake, kuidas te seda tegite.

Kirjavahemärgid inglise keeles – punctuation in English

mõttekriips või koolon
Kirjavahemärkide loend loetleb kirjavahemärke.. hüüumärk (!, ¡); jutumärgid

Liht- ja liitlause. Alus, öeldis. Otsekõne Jeopardy Template

mõttekriips või koolon
Kas mõttekriips, koolon või ei kumbki? Käsitöö, muusika ja draama need on kõigi lemmikud. Käsitöö, muusika ja draama - need on kõigi lemmikud. 200. Ütle kõik kirjavahemärgid: Koer haukus rõõmsalt Kas sa oled ammu siin Kiisu-Miisu.

Kārlis Vērdiņš "Telegramma" / Contra / Prima Vista - YouTube

Mõttekriips ja koolon Kui loetelule järgneb kokkuvõttev sõna, siis kasutatakse mõttekriipsu ning kui tahetakse eriliselt rõhutada eelmise osalause tähendust: Opossum, kaamel, känguru ja jääkaru – need loomad mulle meeldivad. Rebane jäi magama – ta oli väsinud. Kui loetelule eelneb kokkuvõttev

Eesti keele NB

Koma, koolon ja mõttekriips koondlauses Teema: Emakeel/ Kombineeritud harjutused/Keskmine Tüüp: Märginoppija Kliki märginupul, siis sõnal, mille taha seda märki soovid Jälgi, kas lauses on kokkuvõttev sõna või ei, ja pane koondlause kirjavahemärgid (VIII kl)

Koma, koolon ja mõttekriips koondlauses - Miksike

mõttekriips või koolon
50 : 2 = 25 või Mängu seis oli 34 : 41. Mõttekriipsu nii ees ja järel on üks tühik (Kui seda ei oleks, siis oleks ju sidekriips). Mõttekriips kirjutatakse koodlauses loetelu ette kokkuvõtva sõna järele, temaga võib eraldada pikemat lisandit, tähistada lausekatkestust.

Suur Sõnelus

Igal lool on selgem mõtte, kui seal on Mõttekriips või Koolon. KL: Koolonita ei saaks ju alustada otsekõnet. JT: Semikoolon aga vaidles vastu. SK: Küll aga mõned peavad ennast tähtsaks. Keda huvitavad need otsekõned? Igal lool on täpsem sisu siis, kui jutus on Semikoolon. Kindlasti on kõige tähtsam Semi-, Semi-, Semikoolon.