actief50plusbeurs.nl

Mängud vene keele tunnis

Vene keele õpe võiks alata varem : Õpetajate Leht

mängud, sport, muusika, raamatud, kollektsioneerimine, üritused, kino. Keeleteadmised Tähestik. Vene keele häälikute ja häälikuühendite õige artikulatsioon ja märkimine kirjas (tähe ja hääliku ühteviimine), suunatakse õpitavat keelt aktiivselt kasutama nii tunnis kui ka väljaspool tundi. Õpilased

Mängud vene keele tunnis : Koolielu

Koolielu.ee on Eesti üldhariduse infokeskkond ja õppematerjalide repositoorium. Materjale otsitakse võtmesõnade väljas asuvate sõnade hulgast. Sisesta vaid üks võtmesõna.

Eesti keel (võõrkeelena): ÕPETAJATELE

mängud vene keele tunnis

Arvamused õppematerjalile:Mängud vene keele tunnis. Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto

mängud vene keele tunnis : Koolielu

Mängud on ürgvanad. Samamoodi nagu musitseerimine, lugude jutustamine ja piltide loomine on ka mängimine osa inimeseks olemisest. Mängud on ehk kõige esimesed interaktiivsed süsteemid, mida meie liik on leiutanud. Digitaaltehnoloogia on mängimisele andnud uue tähenduse.

eesti keel - Õppematerjalid

mängud vene keele tunnis

Kasutasime 7. klassi vene keele tunnis iPad rakendust SocksPuppet. Ülesandeks oli paaristööna koostada dialoog teemal "Mida sulle meeldib või ei meeldi teha". Eelnevalt tuli selgeks õppida vajaminev sõnavara: küsimused, tegusõnade pööramine ja modaalverbide tähendused koos pööramisega.

Mangud vene keele tunnis - leiti 296 faili - Annaabi.ee

30-aastase õpetajakogemusega Ilana Faiman pakub vene keele tunde individuaalõppijatele, gruppidele, riigiasutustele ja ettevõtetele. Oodatud on need, kes puutuvad vene keelega kokku esimest korda, need, kes on varem õppinud, aga tahaksid mälu värskendada kui ka need, kes kel soovi oma taset veelgi tõsta.

Category: IPadid Tunnis - ÕPIME KOOS VENE KEELT

Vene keele õpetaja eesti ja inglise keele baasil. Lõpetanud Tallinna Ülikooli Slavistika teaduskonna, täiendas oma teadmisi Varssavi Ülikoolis. Arvab, et edukaks keele omandamiseks on eelkõige vaja oma hirmust suhtlemise ees üle saada, seetõttu tunnidel pühendab ta rohkem tähelepanu kommunikatsiooni toetavate oskuste arendamisele.

Keelekursused eesti ja vene keele baasil Tallinnas

Vene keele õppimine tasub end igal juhul ära! Vene keel on väga tähtis keel teaduses, kunstis ja tehnikas. Ja kas poleks tore kõiki neid kuulsaid vene teoseid originaalkeeles lugeda? Vene keel algajatele book 2-ga sarjast "50 languages" Vene keel algajatele on vaid üks keelepakett rohkem kui 50-st, mida me pakume.

Mängime! - Õpetaja loob ja jagab

Teema: ristsõnad vene keele tunnis Loovtöö eesmärgid 1. Koostada ristsõnad vene keele tundide elavdamiseks ja sõnavara kinnistamiseks. 2. Lõimida töös erinevaid õppeaineid: vene keel, kunstiõpetus, arvutiõpetus. 3. Korrata 6.–9. klassi õppematerjali ja süstematiseerida sõnavara.

Keelekursused eesti ja vene keele baasil Tallinnas

mängud vene keele tunnis

Tere tulemast, lugupeetud külaline! Loodan, et leiad siin palju enda jaoks kasulikku ja huvitavat!!!

Õppige vene keel selgeks internetis - kiire, tasuta ning

Eriti populaarne on vene laulude konkurss. Detsembris olime kutsutud Sindi gümnaasiumi vene keele päevale. Andekas pedagoog Tatjana Grigorjeva-Keerup koos kolleegidega ümberkaudsetest koolidest (Koonga, Lõpe, Sauga, Kilingi-Nõmme, Are, Tori, Paikuse ja Jõõpre) korraldasid tõelise pidupäeva nii vene keele õpetajatele kui ka õpilastele.

Arvamused: Mängud vene keele tunnis

mängud vene keele tunnis

HARRASTUSED JA VABA AEG (mängud, sport, huvialad, reisimine) saab aru tunnis antavatest korraldustest kõnelemisel Kasutatav õppekirjandus vene keele õpetamisel . 5a - õpik Leesi,L.Vene keel-minu rõõm.1997 5b - õpik Leesi,L.Vene keel-minu arm.1997 6a - õpik

Vene keele ainekava - kostivere.edu.ee

mängud vene keele tunnis

Vene keele ja inglise keele kasvav mõjujõud Eesti ühiskonnas. Vene keele ja inglisekeele kasvav mõjujõud Eesti ühiskonnas Kuigi Eesti Vabariigi sünnitunnistusel on aastaarvuks 1918, mis muudab meie riigi suurriikide kõrval teismeealiseks, oleme me olnud kogu selle aja Euroopa suurriikide lükata-tõmmata. Viimasel sajandil on meid tahetud küll ühe kui teise suurriigiga liita.

Eesti keele tundi sobivad mängud

eesti keele e - õppematerjalid algklassidele (TS) veebipõhised õppematerjalid I ja II kooliastmele (täita saab veebis ja ka paberil, kui failid arvutisselaadida ning välja printida) e - õppematerjal "Aeg ja kalender" (TS) on mõeldud aja teema iseseisvaks kordamiseks ning kinnistamiseks.