actief50plusbeurs.nl

Kirjeldama sünonüümid

Uurimuslikud tööd põhikooli bioloogias

Vaba riik ja vaba sõna on olnud eestlaste jaoks tegelikult sünonüümid. Ka mina kasutan täna oma kõnes neid termineid segamini. Vaba Eesti, vabadus Eestis, vaba ajakirjandus – neid ei saagi teineteisest lahutada. Ajalugu on täis nii häid kui ka hoiatavaid näiteid, kuidas üks saab jõudu teisest ning kuidas üheta kaob ka teine.

ainekava II kooliaste - viimsi.edu.ee

Vaba riik ja vaba sõna on olnud eestlaste jaoks tegelikult sünonüümid. Ka mina kasutan täna oma kõnes neid termineid segamini. Vaba Eesti, vabadus Eestis, vaba ajakirjandus – neid ei saagi teineteisest lahutada. Ajalugu on täis nii häid kui ka hoiatavaid näiteid, kuidas üks saab jõudu teisest ning kuidas üheta kaob ka teine.

Tänane ühiskond on ootamatult kiiresti leppinud

Vaba riik ja vaba sõna on olnud eestlaste jaoks tegelikult sünonüümid. Ka mina kasutan täna oma kõnes neid termineid segamini. Vaba Eesti, vabadus Eestis, vaba ajakirjandus – neid ei saagi teineteisest lahutada. Ajalugu on täis nii häid kui ka hoiatavaid näiteid, kuidas üks saab jõudu teisest ning kuidas üheta kaob ka teine.

Kersti Kaljulaid: vaba ajakirjanduse suurim väärtus on

kirjeldama sünonüümid
kirjeldama, kujutama, iseloomustama, joonestama, täpsustama, määratlema, täpselt määratlema, täpselt määrama, üksikasjalikult esitama, esindama

www.riigikohus.ee

lihtsalt iga pilti eraldi kirjeldama (Leinonen et al., 2000). Botting (2002) on leidnud, et just pildiseeria alusel vahendamata narratiivi genereerimine on sobiv lapse kõnearengu hindamiseks. Ka Soodla et al. (2010) tõid oma uurimuse tulemustes välja, et eelnevalt

Lastekaitse Liit 2019 » Koolirahu ja koolirõõm 2012

kirjeldama pilte õpitud teemadel; kirjutama aadressi, kaarti, lühiteadet, elektronkirja – rakendades õpitud õigekirjajuhiseid; suhtlema olmesituatsioonides ja väljendama emotsioone; kirjutama õpitud teksti põhjal etteütlust ja lühikesi loovtekste. Tundide arv: 6 nädalatundi, kokku 210 tundi õppeaastas. Kasutatav õppekirjandus

Tänane ühiskond on ootamatult kiiresti leppinud

kirjeldama sünonüümid
silmas pidades: termin, selle sünonüümid, vasted teistes keeltes, definitsioon, mõiste kasutamine nii eestikeelsetes kui ka rahvus-vahelistes uurimustes ning nende mõistete interdistsiplinaarne luulet hakati kirjeldama kui pidevat ja mitmejärgulist protsessi (Honko 1990, eesti keeles 1998). Uurimisala laiene-

ANNEX to SANCO 11802/2010

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.

Täiendkoolitusasutuse nimetus Kuressaare Täiskasvanute

on mõeldud kirjeldama ka tootmissfäärist välja poole jäävaid valdkondi kasutatakse konkreetsete, töö mõõtmise, ühikute puudumisel edaspidi termini performance eesti keelde tõlgitud vastet jõudlus. Tööviljakuse suurendamiseks on kaks võimalust, selleks tuleb suurendada jõudlust või vähendada töökulusid.

Paronüümid ehk sarnassõnad - Muu | Eesti keel

kirjeldama sünonüümid
argumenteerimine olema otseselt sünonüümid. Käesolevas töös on „põhjendusoskuse“ all mõeldud oskust põhjendada oma seisukohti. Põhjendus peab rajanema nii teabel kui ka selle „kirjeldama“, „analüüsima“ ja „seostama“. Sõna „põhjendama“ esineb õpilastelt nõutavate pädevuste osas vaid kaks korda. Põhikooli

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond

7. kirjeldama infotehnoloogia rolli ühiskonnas ja selle tähtsust kutsevaliku seisukohalt; 8. kavandama ja esitada infotehnoloogia abil nii iseseisvalt kui ka koostöös kaasõpilastega esteetiliselt vormistatud sisukaid tekste, multimeedia esitlusi,

RAHVUSVAHELISUSE JA INTERDISTSIPLINAARSUSE MÕJU

Meie ajakirjandusvabadust ei saa ohustada keegi väljastpoolt, juhul kui ei ohustata midagi suuremat, vaba ja demokraatlikku Eestit tervikuna, aga sellega ei pea rinda pistma tingimata mitte ainult ajakirjandus, see on laiem vastutus, ütles president Kersti Kaljulaid Eesti Ekspressi ja Äripäeva 30. sünnipäeva konverentsil "30 aastat vaba ajakirjandust Eestis" peetud kõnes.

Erik Moora ja Meelis Mandel meediakonverentsil

Vaba riik ja vaba sõna on olnud eestlaste jaoks tegelikult sünonüümid. Ka mina kasutan täna oma kõnes neid termineid segamini. Vaba Eesti, vabadus Eestis, vaba ajakirjandus - neid ei saagi teineteisest lahutada. Ajalugu on täis nii häid kui ka hoiatavaid näiteid, kuidas üks saab jõudu teisest ning kuidas üheta kaob ka teine.

www.emmaste.edu.ee

kirjeldama sünonüümid
Siinkohal ei ole nimetatud mõisteid, mis on hinnanguliselt juba piisaval tasemel omandatud enne bioloogia õppimise alustamist loodusõpetuse tundides, välja on jäetud ka sünonüümid. Süsteemi lihtsuse huvides esineb iga mõiste selles vaid ühekordselt, kuid on loomulik, et neid kasutatakse korduvalt erinevate teemade käsitlemisel.