actief50plusbeurs.nl

Erialastipendium ttü

Tehnikaülikooli 42 õppekava parimad uued tudengid hakkavad

erialastipendium ttü
Vt täpsemat infot ja tähtaegu TTÜ veebist: Erialastipendium. Saab taotleda alates 1. semestrist. Kõik kavad va IADM . täiskoormus. Tulemusstipendium. Saab taotleda alates 2. semestrist, kui. Õppekava täitmine 100%. Kaalutud keskhinne 4 . Taotlemine ÕISis septembris ja veebruaris.

Erialastipendiumid < Stipendiumid ja õppetoetused

Alates sügisest hakkavad TTÜ 47 õppekava parimad tudengid saama 160-eurost erialastipendiumit. Esimese semestri üliõpilastele määratakse sügissemestril erialastipendium ülikooli kandideerimise paremusjärjestuse alusel.

Nutika spetsialiseerumise erialastipendiumid

Erialastipendiumit (sh IT Akadeemia stipendiumid) on võimalik taotleda täiskoormusel õppival üliõpilastel riigile prioriteetsetes valdkondades. Erialastipendiumi maksmist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Eesti riigi eelarvest tegevuse „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ alusel.

Alates sügisest hakkavad TTÜ 47 õppekava - Tallinna

Teie eesmärk on – olla edukas TTÜ tudeng, õppida korralikult, lõpetada nominaalajaga. Selleks on vaja muuhulgas tunda ja tunnetada enda tugevusi ja nõrkusi! Õppimine ülikoolis on regulaarne tegevus nagu kooliski, kuid siin puudub klassijuhataja, kooli mõistes „õpetaja“ (selle asemel on „õppejõud“), e-kool, jne.

TTÜ 47 õppekava tudengid saavad erialastipendiumit

Esimese semestri üliõpilastele määratakse sügissemestril erialastipendium ülikooli kandideerimise paremusjärjestuse alusel. Erialastipendiume annab välja SA Archimedes programmi Primus kaudu. TTÜ õppeprorektori akadeemik Jakob Kübarsepa sõnul suunavad riiklikud erialastipendiumid noori õppima erialasid, mille lõpetanute järele on

| Tallinna Ülikool

Kuigi doktorantuur on nelja-aastane ettevõtmine, võimaldab SA Archimedese erialastipendium igal aastal tehtud töö üle vaadata ja otsustada, kas soovitakse koostööd jätkata. Lehtsalu sõnul võiks see julgustada ka väiksemaid ettevõtteid arendusplaanide seadmisel seda võimalust kasutama.

PowerPointi esitlus

Esimese semestri üliõpilastele määratakse sügissemestril erialastipendium ülikooli kandideerimise paremusjärjestuse alusel. Erialastipendiume annab välja SA Archimedes programmi Primus kaudu. Lisaks erialastipendiumitele annab igal aastal kümneid stipendiume välja ka TTÜ Arengufond, mis on oma tegutsemisaja jooksul toetanud tudengeid

Erialastipendium | Tartu Ülikool

Erialastipendium. Erialastipendium on loodud riigile prioriteetsete valdkondade üliõpilaste õpingute toetamiseks. Stipendium on igakuine rahaline toetus õpingutega seotud kulude katteks semestri jooksul. Stipendiumi määramise aluseks on erialastipendiumi statuut. 2016/2017 õppeaasta kevadsemestril antakse välja vähemalt 300 stipendiumi.

PowerPointi esitlus

erialastipendium ttü
Tallinna Ülikool (lühend TLÜ) on targa eluviisi eestvedaja. Meie siht on kujundada teadmistepõhist elukorraldust, kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud arendamist.

TÜ, EMÜ ja TTÜ sõlmivad kolmepoolse koostöölepingu - Eesti

Üliõpilasele, kellele on määratud "IT Akadeemia" programmist rahastatav erialastipendium, ei määrata lisaks Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatavat erialastipendiumi. Õppeprodekaanil on õigus jätta erialastipendium määramata üliõpilasele, kellele on samaks perioodiks määratud muu stipendium, mille eesmärk on sarnane

Erialastipendium (IT Akadeemia) | Tartu Ülikool

erialastipendium ttü
Siia oleme koondanud info meie õppe- ja teadustööga seotud stipendiumite kohta. Stipendiumi otsides soovitame tähele panna, et mõned neist on mõeldud välismaal ja teised Eestis õppimiseks.

Stipendiumid ja õppetoetused < Üldinfo < Sisseastuja

1.3 Erialastipendium käesoleva korra mõistes on esimese ja teise astme üliõpilaste täiskoormusega õppimise motiveerimine riigile prioriteetsetes valdkondades (õppekavad lähtutakse kaalutud keskhinde arvutamisel viimase õppetööst osavõtu semestrist TTÜ-s.

TERVIKTEKST 01.02.2019)

erialastipendium ttü
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

TTÜ puhkpilliorkestri kontsert | Tartu Ülikool

Tallinna Ülikool (lühend TLÜ) on targa eluviisi eestvedaja. Meie siht on kujundada teadmistepõhist elukorraldust, kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud arendamist.