actief50plusbeurs.nl

Eesti keel sünonüümid

3. SÜNONÜÜMID

Eesti keele mentaalset maailmapilti on püüdnud analüüsida Hal-dur Õim (1997), kelle järgi seisab see kolmel vaalal – hing, vaim ja meel. Lauri Vahtre (1985) on väitnud, et soonimena kasutatakse ikkagi sõna hing. L. Vahtre arvates ei luba keelevaist sõna vaim hingega samastada, nad ei ole sünonüümid, aga nende täpsem va-hekord on
Juhan Peegel Nimisõna poeetilised sünonüümid eesti
Sinu abiline kooliasjade lahendamises! Aplikatsioonist leiad rohkelt õppematerjale kõikidest põhi- ja keskkooli ainetest
Eesti Keel: Sünonüümid
Eesti keel KJJVG. Поиск по сайту Карта сайта. Главная страница‎ > ‎ Tegusõna sünonüümid. Tegusõna sünonüümid 1
VKrK Liia klassi ajaveeb : EESTI KEEL
We would like to show you a description here but the site won’t allow us.
www.eki.ee
Sünonüümid 16.–18. sajandi vaimulikes tekstides Eesti kirjakeel muutus vaatlusaluste sajandite jooksul võrdlemisi palju, ent sisu poolest jäi eesti vaimulik keel alalhoidlikuks. Kuna suuresti oli tegemist kanoonilise tõlkekeelega, siis lihtsõnade ulatuslikku varieerimist poeetilise heakõla eesmärgil selles ei …
Sünonüümid
SÜNONÜÜMID. Leia sünonüümid omadussõnale TORE. Mäng Leia sünonüümid omadussõnale ARG. Mäng. Sünonüümid. SÄHVIKUD. KÕNEKÄÄNUD Leia sobiv tähendus. HARJUTUS (Koostas L.Sulaoja)
EESTI KEEL - ÕPPEMATERJALID
Laused on pärit erinevatest meedia-, ilukirjandus-, teadustekstidest, eestikeelsest Wikipediast ja eesti keele õpikutest. etSkELL on arendatud koostöös Eesti Keele Instituudiga. Näited : kui otsid sõna või fraasi, saad vastuseks 40 lühikest näitelauset, mis illustreerivad otsitava sõna või …
Eesti keel: Sünonüümid ja antonüümid
Eesti keele struktuur I Keele funktsioonid. Sünonüümid, homonüümid, polüseemia, paronüümid. 1. Keele 5 funktsiooni 1 Info edastamine sümbolite abil on võimalik kujutada tegelikust . 2 Suhete kindlustaja ja hoidja lugupidamine 3 Emot
Eesti keele struktuur | Eesti keel eesti keel sünonüümid
tinosauruseid ja viigingite laevu. Kes hunti kardab, see metsa ärku mingu!
Tegusõna sünonüümid - Eesti keel KJJVG eesti keel sünonüümid
A skeg is an aftward extension of the keel intended to keep the boat moving straight and to protect the propeller and rudder from underwater obstructions. A fin keel is a narrow plate (of wood, metal or other material) fixed midships to the keel of a shallow boat (such as a racing yacht) and projecting downward to provide lateral resistance.
Tegusõna sünonüümid - Eesti keel KJJVG
You are here: Home → Kursusel valminud tööd → Eesti keel (vene koolis) → Interaktiivsed töölehed eesti keele tunniks → Sünonüümid Navigation Home
Eesti keele maailmapildist: meel, hing ja vaim eesti keel sünonüümid
Sisestage eestikeelne sõna, saate selle sünonüümid ja antonüümid. Sõna: Copyright © Filosoft 2007Filosoft 2007
Sõnaliigid - Eesti keele varamu 6. klassile
Eesti keel KJJVG. Поиск по сайту Rektsioon. Tegusõna käändelised vormid. Tegusõna sünonüümid. Tegusõnad. Testid. Umbisikuline tegumood. Kinnistavaid ülesandeid. tunnus akse. NB! tunnus dakse. tunnus takse. Карта сайта
Eesti keele tesaurus
See on meie klassi eesti keele ajaveeb, mille abil teeme eesti keele õppimise loodetavasti veel põnevamaks. Igaks arvutiklassi tunniks panen teile siia üles erinevaid ülesandeid, mida te siis täitma asute. Oma tööd panete üles enda ajaveebi, nii et seda näevad ja …
Eesti Keel - Konspektid eesti keel sünonüümid
Õppekava läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ eesti keele tunnis 3. SÜNONÜÜMID Õpetaja juhend Läbiv teema elukestev õpe ja karjääriplaneerimine (jt) Õppeaine eesti keel Märksõnad võõrsõna, sünonüüm, ameteid tähistavad võõrsõnad Klass 7. klass, 8. klass, 6. klass Aeg 35 minutit