actief50plusbeurs.nl

Detailplaneeringud tallinn

Vastuvõetud detailplaneeringud - Lääne-Harju vald

Tallinn, Kopli liinid – D2 kvartal, arh. eeleskiis. Viimati teostatud tööd. Tüve tn 49 paarismajad ja ridaelamu. Detailplaneeringud. Saku vald Metsavaimu tee 23. Eramud. Tallinn Tõnu tn 10. Eramud. Wismari tn 47, Tallinn. Konkursitööd. Tallinn Saku tn 15/Türi tn10E. Ühiskondlikud hooned.

Kehtestatud detailplaneeringud - Lääne-Harju vald

detailplaneeringud tallinn
Vabaõhumuuseumi tee 77 kinnistu detailplaneering / Tallinn Tiigi põik 2 kinnistu detailplaneering / Rae vald DP Büroo OÜ / Veerenni 24, Tallinn 10135 / (+372) 52 68 645 / info@detailplaneeringud.ee

Planeerimine | Seaduse ajaveeb

detailplaneeringud tallinn
Juurdepääs planeeringualale Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teelt 11390 algava Metsaotsa tee 2952940 kaudu on tagatud tee servituudiga. Planeeringuga liidetakse kaks elamumaa krunti üheks kinnistuks ja suurendatakse ehitusõiguse näitajaid: lubatud hoonete arvu 4 …

Detailplaneeringud - Narva-Jõesuu Linnavalitsus

DP Büroo OÜ. Planeerimisbüroo DB Büroo OÜ on spetsialiseerunud detailplaneerimisele ning dendroloogilisele inventeerimisele. Eesmärgiga pakkuda terviklikku detailplaneeringute koostamise teenust, omame lepingulisi koostööpartnereid, kelle tegevusvaldkondadeks on geodeesia, dendroloogia, keskkonnauuringud ning arhitektuurne ja ehituslik projekteerimine.

Kontakt - Detailplaneeringud

detailplaneeringud tallinn
Mis on detailplaneering? Detailplaneering koostatakse valla või linna territooriumi väiksema osa kohta lähiaastate ehitustegevuse ja maakasutuse aluseks, enamasti eraomandi arendamiseks.Protsess algab sellest, et eraomanikul on kas maatükk, mida ta soovib arendada, või idee, mida ta soovib realiseerida.

Tallinn

Arveportaali teenust osutab Tallinna Linnakantselei, registrikood 75014920, aadress Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199, e-post lvpost@tallinnlv.ee, 640 4141. 3. Teenuse kasutaja Arveportaali saavad kasutada isikud, kellel on Eesti isikutunnistus (edaspidi ID-kaart) ja kes on end registreerinud teenuse kasutajaks. 4. Definitsioonid 4.1.

Avaleht - Detailplaneeringud

Planeeritav ala asub Lääne-Harju vallas Valkse külas 8 Tallinn-Paldiski tee ja 11194 Karjaküla tee ristumisala vahetus naabruses. Planeeritava ala suurus koos lähialaga on 7,2 ha. Lähialana on haaratud 8 Tallinn-Paldiski tee L2 (katastritunnus 29501:001:0285) transpordimaa kinnistu ja teede ja tehnovõrkude liitumiseks vajaminev ala.

Detailplaneeringud - Tallinn

detailplaneeringud tallinn
Detailplaneeringu algatamise ja strateegilise planeerimisdokumendi KHS algatama jätmise teade: Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 30.04.2019 korraldusega nr 198 on algatatud kehtiva üldplaneeringu kohase Aia tn 37 kinnistu Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas (registriosa 1104008, pindala ca 9,7 ha) detailplaneeringu koostamine.

Mis on detailplaneering? - Detailplaneeringud

detailplaneeringud tallinn
Tallinna detailplaneeringud, ehitusprojektid ja projekteerimistingimused. Tallinna planeeringute register (TPR) on avalik veebirakendus Tallinna detailplaneeringute, üldplaneeringute, teemaplaneeringute menetlemiseks ning nende menetlustega seotud teabe esitamiseks. Tallinna planeeringute register loodi 2005. aastal projekteerimistingimuste, ehitusmääruste, ehitusprojektide, detail-, üld

Portfoolio - Detailplaneeringud

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Nõmme Keskuse detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu, millega soovitakse Pärnu mnt 265 kinnistule püstitada ühe maa-aluse korruse ning nelja maapealse korrusega äriruumidega korterelamu. Pärnu mnt 265 kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Tallinna Linnavolikogu 19.06.2008 otsusega nr 139 kehtestatud Nõmme

Images of Detailplaneeringud Tallinn

Detailplaneeringud Maa-ameti Detailplaneeringute kaardirakenduses on võimalik tutvuda detailplaneeringute, nende olulisemate tärkandmete ja seotud dokumentidega. Detailplaneeringutega tutvumise eelduseks on, et kohalik omavalitsus on vajalikud andmed sisestanud, edastanud või muul moel teinud kätesaadavaks Maa-ameti andmebaasile ja andnud

Tallinna planeeringute register > Linnaplaneerimise

Teade: Lisatud: Kehtiv* Lisa: Internet Exploreris registri väljade kuva paranduse (Compatibility View) sisselülitamine: 24.09.2015: 1.01.2020: http://www.tallinn.ee

Algatatud detailplaneeringud - Lääne-Harju vald

Mis on detailplaneering? Detailplaneering koostatakse valla või linna territooriumi väiksema osa kohta lähiaastate ehitustegevuse ja maakasutuse aluseks, enamasti eraomandi arendamiseks.Protsess algab sellest, et eraomanikul on kas maatükk, mida ta soovib arendada, või idee, mida ta soovib realiseerida.