actief50plusbeurs.nl

Arvi hamburg ttü

Eesti ainus tehnikaülikool

Vastvalitud nõukogu liige Arvi Hamburg, kes on Tallinna Tehnikaülikooli Kuratooriumi liige ja külalisprofessor, lisab nõukogusse teadusalast kompetentsi. Aare Kirsme on ASi Harju KEK nõukogu liige, kes esindab ettevõtte suurima aktsionäri huve (seisuga 31.12.2017 omas AS Harju KEK 31,39% ettevõtte aktsiakapitalist).

Estonian Energy Industry < Museum hall < Museum

TTÜ kuratoorium Gunnar Okk esimees Ardo Kamratov aseesimees Arvi Hamburg Anneli Heinsoo Ülo Jaaksoo Väino Kaldoja Rainer Kattel Robert Kitt Margus Lopp

Energeetikateaduskonna uus dekaan on Arvi Hamburg

arvi hamburg ttü

Külas käis hr. Arvi Hamburg. Klubiürituse seekordne külaline oli hr Arvi Hamburg (TTÜ professor), kes on Eestis energeetika valdkonna tunnustatud asjatundja ning ENSV lõpuaastate ja taasiseseisvunud Eesti Vabariigi algusaastate selle valdkonna tipptegija (Energiajärelevalve, Eesti Energia 1986-90; Tööstus- ja energeetikaministeerium.

CV: Arvi Hamburg

Kooli 100. sünnipäevale pühendatud juubelinädala 2. teemapäev oli energeetika ja automaatika päev. Kooli aulas astusid teemakohaste ettekannetega üles Eesti Arengufondi energia- ja rohemajanduse ekspert Lembit Vali ja TTÜ energeetikateaduskonna dekaan professor Arvi Hamburg.

Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Ümarlaud - Inseneeria vajab eeskujusid - TööstusEST

arvi hamburg ttü

TTÜ energeetikateaduskonna uus dekaan on Arvi Hamburg 1. märtsist on Tehnikaülikooli energee-tikateaduskonna dekaan Arvi Hamburg. Arvi Hamburg on energeetikateadus-konna energiapoliitika professor, Eesti Inseneride Liidu president, Eesti Tea-duste Akadeemia energeetikanõukogu esimees, Eesti Gaasiliidu juhatuse liige.

EESTI TEADUSTE AKADEEMIA

ENERGEETIKAtEADUSKONNA DEKAANI KORRALDUS Tallinn mai 2013 nr Doktorantide atesteerimine energeetikateaduskonnas Tuginedes TTÜ Nõukogu 21.12.2010 määrusele nr 11 „Doktorantide atesteerimise tingimused ja kord” ja TTÜ Nõukogu määrusele nr 4 16.aprill 2013 „ Doktorantide atesteerimise tingimuste ja korra muutmine“

Nõmme Vanameeste Klubi: Külas käis hr. Arvi Hamburg.

arvi hamburg ttü

An exhibition at the Tallinn University of Technology Museum was open 22.04.2014 – 24.11.2017. Although it was not so long ago when you could only read newspapers by candlelight and the only way to get warm was to burn firewood, we still cannot imagine a single day without heat and electricity – they have become so natural to us that we are unable to appreciate them in our everyday life.

TPT 100: energeetika ja automaatika päev | Facebook

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Energeetikateaduskonna uus dekaan on Arvi Hamburg

Vestlusringis arutlesid energeetika- ja insenerivaldkonna pingutuste ja püüdluste üle Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi direktor Ivo Palu, inseneriteaduskonna energiapoliitika professor ja Eesti Inseneride Liidu president Arvi Hamburg ning TTÜ Virumaa Kolledži direktor Viktor Andrejev.

Tallinna Tehnikaülikool

1 Tallinna volikogu valimised 1993: vene nimekiri võitis, kuid Raeklubi sai Tiit Vähi loal edasi valitseda